Marketing Kengetallen | Definitie en Uitleg: OVA.nl
Marketing Kengetallen | Definitie en Uitleg

Marketing Kengetallen | Definitie en Uitleg

Marketing kengetallen kunnen worden gebruikt om een goed overzicht te krijgen van het financiële gestel van een onderneming. Hierbij spelen drie onderdelen een belangrijke rol, namelijk liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Binnen deze drie categorieën worden berekeningen gemaakt, waarbij uitkomsten in een goed geval boven de bekende streefgetallen moeten uitkomen.
Bij liquiditeit wordt er gekeken naar het vermogen van een onderneming om de korte termijn schulden te betalen. Hierin worden meerdere berekeningen gemaakt. Zo is er de current ratio (de vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen), de quick ratio (de vlottende activa minus de voorraden, gedeeld door het kort vreemd vermogen) en het werkkapitaal (het eigen vermogen plus het lang vreemd vermogen minus de vaste activa = de vlottende activa. De vlottende activa minus het kort vreemd vermogen = het werkkapitaal).
Bij solvabiliteit wordt er gekeken naar het vermogen van een onderneming om de lange termijn schilden te betalen. Ook hierbij worden meerdere berekeningen gemaakt, namelijk de solvabiliteit zelf (eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen) en de debt ration (vreemd vermogen gedeeld door het totale vermogen).
Hierbij wordt bekeken hoe het verband ligt tussen het vermogen dat gebruikt is en de opbrengst die hieruit voort is gekomen. Makkelijk gezegd wordt er bepaald of er voldoende winst wordt gemaakt door het bedrijf. Ook hier worden weer meerdere berekeningen gemaakt, namelijk de REV (Rentabiliteit van het Eigen Vermogen), De RTV (Rentabiliteit van het Totale Vermogen) en de RVV (Rentabiliteit van het Vreemd Vermogen. De REV wordt berekend door de ondernemingswinst te delen door het gemiddeld eigen vermogen. De RTV wordt berekend door de ondernemingswinst plus de betaalde rente te delen door het gemiddeld totale vermogen. De RVV wordt berekend door de betaalde rente te delen door het gemiddeld vreemd vermogen
Heb je deze artikelen al gelezen:
T. Kamer
Door

T. Kamer

op 25 Oct 2018

Super, bedankt!

Reactie plaatsen