Waardestrategieën van Treacy en Wiersema | OVA
Waardestrategieën van Treacy en Wiersema | Definitie en Uitleg

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema | Definitie en Uitleg

maar ook om een toegevoegde waarde te realiseren. Hierdoor kan er per SBU een strategie worden geformuleerd.

De Waardestrategieën van Treacy en Wiersema zijn bedoeld om een goede waardestrategie voor een onderneming te kiezen. Er zijn drie Waardestrategieën van Treacy en Wiersema, namelijk Customer Intimacy, Product Leadership en Operational Excellence.
Bij deze strategie draait het om partnerschap met de klanten. Hierbij staat de relatie tussen de onderneming en de klant centraal en is het de bedoeling dat de onderneming zich onderscheidt van de concurrerende ondernemingen door een uitstekende band met de klanten op te bouwen.

Vaak speelt CRM hierin een grote rol. CRM staat voor Customer Relationship Management. De onderneming richt zich op het realiseren van langdurige relaties met klanten in plaats van eenmalige verkopen.
Bij deze strategie wordt het product centraal gezet, waarbij de kwaliteit van het product de belangrijkste rol heeft. Het is de bedoeling om nieuwe producten te ontwikkelen die een uitzonderlijke kwaliteit bezitten. In de meeste gevallen worden er geopereerd in een vrij jonge markt.
Hierbij ligt de focus op het optimaliseren van de operationele processen binnen de onderneming. Er kan worden gedacht aan het optimaliseren van de logistiek, aan een effectief productieproces en aan het verlagen van de productiekosten.
In tegenstelling tot de Porter Generieke Concurrentiestrategieën, waarbij ook drie strategieën bestaan, is het bij de Waardestrategieën van Treacy en Wiersema wel de bedoeling om de strategieën te combineren. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal de afnemer zich op één of twee vlakken tekortgedaan voelen, waardoor er geen prestatieverbetering op zal treden.
Heb je deze artikelen al gelezen:
Reactie plaatsen