De “AND” en “OR” functies | OVA.nl door Youri Meuleman
De “AND” en “OR” functies

De “AND” en “OR” functies

Om lijsten met contactpersonen te verdelen in segmenten kun je gebruik maken van verschillende functies. Je kunt segmenteren door voorwaarden te stellen waaraan een contactpersoon moet voldoen, zodat deze aan een subgroep van een lijst kan worden toegevoegd. Bij het stellen van deze voorwaarden kun je gebruik maken van de functies “AND” en “OR”. Dit houdt in dat een contactpersoon aan een voorwaarde moet voldoen én aan een andere voorwaarde als je gebruik maakt van de “AND” functie.

Gebruik je de “OR” functie, dan moet de contact persoon voldoen aan een bepaalde voorwaarde óf aan een andere voorwaarde. In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe deze functies werken en hoe je ze kunt inzetten om te segmenteren in ActiveCampaign. Er wordt ook uitleg gegeven over de werking van de “AND” en “OR” functies in het geval van positieve voorwaarden (is aanwezig in een lijst, “Tag” is aanwezig) en negatieve voorwaarden (niet aanwezig in een lijst, heeft geen “Tag”).

“AND” functie


Door gebruik te maken van de "AND" functie worden alle contactpersonen geselecteerd die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Dit betekent dat ze aan de eerste gestelde voorwaarden moeten voldoen én aan alle volgende voorwaarden die gesteld worden. Als je gebruik maakt van deze functie kun je eenvoudig het aantal contactpersonen terug brengen omdat die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

In de volgende drie voorbeelden zullen er situaties worden beschreven waarin je gebruik kunt maken van de "AND" functie en wat het effect van deze functie is op de zoekopdracht.

 • "AND" functie gebruiken met positieve voorwaarden • Door gebruik te maken van de "AND" functie met positieve voorwaarden kunnen alle contactpersonen aan het segment dat je wilt maken worden toegevoegd als ze voldoen aan deze voorwaarden. In het voorbeeld hieronder zijn drie voorwaarden gesteld. De contactpersoon moet de “Tag” met “Newsletter” hebben én de “Tag” met “Presenters” én de “Tag” met “Conferences”. Als een contactpersoon aan al deze drie voorwaarden voldoet, dan wordt hij opgenomen in de subgroep. Voldoet de persoon niet aan één van deze voorwaarden, dan zal hij niet worden toegevoegd.
 1. "AND" functie gebruiken met negatieve voorwaardenOp dezelfde manier kun je ook gebruik maken van de "AND" met negatieve voorwaarden. In het voorbeeld hieronder is te zien dat een contactpersoon niet de “Tag” met “Newsletter” moet hebben én niet de “Tag” met “Presenters” én ook niet de “Tag” met “Conferences”. Er wordt in dit geval dan alleen gezocht naar contactpersonen die voldoen aan de voorwaarden “Does Not Exist” wat “Tags” betreft. Als een contactpersoon wél ‘’en van deze “Tags” aan zijn gegevens gekoppeld heeft, dan wordt hij niet opgenomen in het segment. In dit geval zou je de “AND” functie misschien het beste kunnen beschouwen als “Noch”. De contactpersoon heeft niet de “Tag” met “Newsletter”, noch de “Tag” met “Presenters”, noch de “Tag” met “Conferences”.
 1. "AND" functie gebruiken met positieve én negatieve voorwaardenHet is natuurlijk ook mogelijk om gebruik te maken van de “AND” functie met behulp van positieve én negatieve voorwaarden. In onderstaande afbeelding kun je zien dat een contactpersoon moet voldoen aan de voorwaarden dat de “Tags” met “Newsletter” en “Conference” moeten bestaan en dat daarbij de “Tag” met “Presenters” niet mag bestaan. Ook hierbij geldt weer dat als de contactpersoon niet voldoet aan één van de gestelde voorwaarden, hij ook niet zal worden opgenomen in het segment dat je wilt aanmaken.


“OR” functie


Met de “OR” functie is het juist mogelijk om te controleren of een contactpersoon voldoet aan een bepaalde voorwaarde óf aan een andere voorwaarde. Hierbij zal ActiveCampaign afzonderlijk per voorwaarde controleren of een contactpersoon aan de betreffende voorwaarde voldoet. Dit houdt dus in dat een contactpersoon maar aan één voorwaarde hoeft te voldoen om opgenomen te kunnen worden in het segment. Je bent hierbij dus niet afhankelijk van de andere gestelde voorwaarden zoals bij de “AND” functie. Daarbij moeten contactpersonen aan alle voorwaarden voldoen om in het segment opgenomen te kunnen worden. Ook voor de “OR” functie omschrijven we 3 situaties waarin een voorbeeld wordt gegeven van het gebruik van deze functie.

 • "OR" functie gebruiken met positieve voorwaarden • In dit voorbeeld maken we gebruik van positieve voorwaarden in combinatie met de “OR” functie. We laten ActiveCampaign zoeken naar contactpersonen die aan één van de voorwaarden voldoet die er gesteld zijn zoals in de afbeelding hieronder is te zien. Er wordt hierbij dus gekeken naar één voorwaarde waaraan de contactpersoon moet voldoen en niet aan meerdere voorwaarden zoals bij gebruik van de "AND" functie.  Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de volgorde van de voorwaarden die er gesteld worden. Dit gaat als volgt:
  • Er wordt eerst gekeken óf bij contactpersonen de “Tag” met “Newsletter” bestaat. Als contactpersonen voorzien zijn van dit label, dan worden ze opgenomen in het segment dat je wilt maken.
  • Is dit niet het geval dan wordt er vervolgens gecontroleerd of de “Tag” met “Presenters” aanwezig is bij een contactpersoon. Is dit het geval, dan worden deze contactpersonen toegevoegd aan het segment.
  • Als dit niet het geval is wordt er door ActiveCampaign tot slot gekeken of de contactpersonen voldoen aan de voorwaarde waarbij de “Tag” met “Conference” aanwezig moet zijn. Is dit label aanwezig, dan worden de contactpersonen die dat hebben toegevoegd. Is dit label ook niet aanwezig, dan blijven de contactpersonen uit het segment dat je aanmaakt.

  • Omdat de contactpersoon maar aan één van de gestelde voorwaarden hoeft te voldoen, kunnen de voorwaarden onafhankelijk van elkaar gezien worden. Als er aan één voorwaarde is voldaan, dan kunnen de andere voorwaarden met rust gelaten worden. Voldoet een contactpersoon bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat de "Tag" met “Newsletter” aanwezig is, dan hoeft hij in principe niet aan de andere voorwaarden te voldoen waarin wordt gevraagd om de aanwezigheid van de "Tags" voor “Presenters” en “Conference”. Het is wel zo dat contactpersonen die aan meerdere voorwaarden voldoen ook gewoon worden opgenomen in de subgroep die je aan wilt maken.


 1. "OR" functie gebruiken met negatieve voorwaardenIn dit voorbeeld willen we een segment met contactpersonen aanmaken door gebruik te maken van de “OR” functie met negatieve voorwaarden. Hierbij mag er geen “Tag” aanwezig zijn zoals is gesteld in de voorwaarden. Het is hierbij net als bij het vorige voorbeeld, dat er maar aan één voorwaarde voldaan hoeft te worden om geselecteerd te kunnen worden. In de volgende afbeelding maken we gebruik van de “OR” functie in combinatie met negatieve voorwaarden.Er wordt dus in de gestelde volgorde naar de voorwaarden gezocht waaraan een contactpersoon moet voldoen. Hierbij is het dus zo dat een contactpersoon niet moet beschikken over een bepaalde “Tag” (Does not exist). Er wordt door de software dus in de onderstaande volgorde gezocht naar de negatieve voorwaarden die er gesteld worden.
 • Eerst wordt er gekeken of een contactpersoon niet over de “Tag” met “Newsletter” beschikt. Als de “Tag” door ActiveCampaign niet wordt gevonden bij een contactpersoon, dan wordt hij toegevoegd aan het segment.
 • Is de “Tag” met “Newsletter” wel aanwezig, dan wordt er naar de volgende voorwaarde gekeken door het programma. Hierbij mag de "Tag" met “Presenters” niet aanwezig zijn. Is dit het geval, dan wordt de contactpersoon toegevoegd aan de lijst.
 • Als de "Tag" met “Presenters” wel aanwezig is, dan moet er naar de laatste gestelde voorwaarde worden gekeken. Hierbij mag de "Tag" met “Conference” niet voorkomen bij een contactpersoon. Is dat het geval, dan wordt de contactpersoon toegevoegd aan het segment. Is dit niet het geval, dan wordt de contactpersoon helemaal niet toegevoegd aan het segment.

 • Net als in het vorige voorbeeld hoeft een contactpersoon slechts aan één van de gestelde voorwaarden te voldoen om opgenomen te kunnen worden in de subgroep. Het maakt daarbij niet uit of ze niet aan de andere voorwaarden voldoen. Ze worden nog steeds opgenomen in het segment dat je wilt aanmaken. Dit betekent dus in het kort dat als een contactpersoon niet de "Tag" met "Nieuwsbrief" heeft maar de "Tag" met "Presenters" wel heeft, deze in het segment wordt opgenomen. Dit komt omdat hij voldoet aan de voorwaarde "Tag Does Not Exist Newsletter". Als je wilt dat contactpersonen aan alle voorwaarden voldoen, dus niet voorzien zijn van een "Tag" met “Newsletter”, Presenters” en “Conference, dan is het aan te raden om gebruik te maken van de "AND" functie.


 1. "OR" functie gebruiken met positieve én negatieve voorwaardenIn dit laatste voorbeeld is te zien wat er gebeurd als je gebruik maakt van de "OR" functie met een combinatie van positieve als negatieve voorwaarden. Ook hierbij geldt, dat de volgorde van de voorwaarden zo wordt gevolgd als is getoond. In de afbeelding hieronder zie je de positieve en negatieve voorwaarden die gebruikt worden. Een contactpersoon moet dus aan één van deze voorwaarden voldoen.Er wordt dus in dit geval door ActiveCampaign op de volgende manier gezocht naar de voorwaarden waaraan een contactpersoon moet voldoen.

  • Er wordt gezocht of een contactpersoon wel voldoet aan de voorwaarde waarbij hij voorzien is van de "Tag" met “Newsletter”. Als dit het geval is, dan wordt de contactpersoon toegevoegd aan het segment.
  • Is dit niet het geval, dan wordt er door de software automatisch gezocht naar de volgende voorwaarde. Hierbij moet de contactpersoon niet voorzien zijn van de "Tag" met “Presenters”. Als deze "Tag" niet aanwezig is, dan voldoet de contactpersoon aan deze voorwaarde en kan hij worden toegevoegd aan de subgroep.   • Is de "Tag" met “Presenters” wel aanwezig, dan voldoet hij niet aan die voorwaarde. Er wordt dan al laatste door ActiveCampaign gezocht naar de "Tag" met “Conference”. Deze "Tag" moet dus wel aanwezig zijn om toegevoegd te kunnen worden aan het segment. Is dit ook niet het geval, dan wordt de contactpersoon helemaal niet toegevoegd.


  • Het maakt hierbij dus niet uit of een contactpersoon aan meerdere voorwaarden voldoet, zolang hij maar aan één van de voorwaarden voldoet die er gesteld worden. Als er bijvoorbeeld wel de "Tag" met “Newsletter” aanwezig is (1e voorwaarde) en niet de "Tag" met “Presenters” (2e voorwaarde). Dan voldoet de contactpersoon aan twee voorwaarden.

   Omdat de "OR" functie kijkt óf één er aan één van de voorwaarden wordt voldaan, kan de contactpersoon onderdeel worden van het segment. Stel dat een contactpersoon wel voorzien is van de “Tags” bij “Newsletter” en “Presenters”. Dan wordt hij ook toegevoegd, omdat hij aan de eerste gestelde voorwaarde voldoet. Het maakt dan niet uit dat de "Tag" met “Presenters” ook aanwezig is.

   Gerelateerde informatie

   In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen