Campaign types in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
Campaign types in ActiveCampaign

Campaign types in ActiveCampaign

In ActiveCampaign kun je gebruik maken van verschillende “Campaigns”. Dit zijn de campagnes die je kunt gebruiken voor het verzenden van berichten aan contactpersonen in de lijsten die je beheert. Er zijn 6 verschillende soorten campagnes waar je gebruik van kunt maken zoals hieronder in de afbeelding te zien is.

Aan de hand van dit artikel zal worden uitgelegd waar de betreffende campagne voor gebruikt kan worden.

Soorten campagnes ActiveCampaign

Standard: Eenmalige mail

Met dit type campagne is het mogelijk om een gewone e-mail éénmalig te versturen. Dit kan direct of op een moment dat je vastlegt in de toekomst. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om een e-mail met een bepaalde aanbieding aan contactpersonen te versturen of specifieke informatie met betrekking tot een bepaald product. Je wilt een dergelijk bericht maar één keer verzenden, dus daarom is deze optie daar het meest geschikt voor.

Het versturen van een “Standard” campagne in ActiveCampaign kan naar alle contactpersonen in een lijst, naar meerdere lijsten of naar één of meerdere segmenten van een bepaalde lijst. In het geval van een aanbieding laat je ActiveCampaign dan de contactpersonen selecteren in een lijst waarvan je weet dat ze interesse hebben in het bepaalde product uit de aanbieding.

Automated: geautomatiseerde mail

Een aangepaste mailing versturen aan contactpersonen kan door gebruik te maken van deze campagne. Hiervoor kun je een "Automation" maken waarin je voorwaarden stelt waaraan een contactpersoon moet voldoen om de campagne verstuurd te krijgen. Zodra een contactpersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet zal de "Automation" in werking treden en zal de contactpersoon de berichtgeving ontvangen. Je kunt gebruik maken van deze optie om bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van het contactbeheer automatisch te laten verlopen.

Auto Responder: automatisch antwoord

Zodra iemand zich heeft aangemeld voor een lijst door het invullen van een formulier op bijvoorbeeld de website, kan hij een bericht ontvangen met behulp van deze campagne. Deze optie is te vergelijken met de eerder genoemde “Automated Campaign” waarbij er automatisch een bericht wordt verzonden. Het verschil is hierbij echter dat de “Auto Responder” mogelijkheid een stuk rechtlijniger is. Hiermee kan alleen automatisch een bericht worden verzonden als reactie (response) op een aanmelding van een contactpersoon. Deze berichtgeving kan bijvoorbeeld gebruikt worden als welkomstbericht zodra iemand zich heeft aangemeld voor een bepaalde lijst.

Split Testing: test je mails

Heb je verschillende berichten die je wilt versturen en wil je weten welk bericht het beste effect heeft? Dan kun je hiervoor gebruik maken van de “Split Testing” campagne. Hiermee kun je verschillende berichten naar delen van de lijst met contactpersonen versturen.

Aan het gedrag van de ontvangers kan er dan bepaald worden welk effect de beide berichten hebben. Het bericht met het beste resultaat kan dan gebruikt worden om naar de rest van de lijst met contactpersonen verstuurd te worden.

Dit kan bijvoorbeeld de e-mail zijn die het vaakst geopend is door de ontvangers of waarin het meest op bepaalde links is geklikt. Deze optie kun je gebruiken om te testen op welke inhoud van een bericht contactpersonen reageren of om een aanbieding te testen. Voor het gebruik van dit campagne type kun je kiezen uit 2 opties:
  • Het testen van verschillende onderwerpen en / of inhoud van een e-mail
  • Het testen van verschillende onderwerpen, informatie op een formulier en / of inhoud van een e-mail

RSS Triggered

Zodra een RSS feed, die je zelf opgeeft, wordt bijgewerkt kan er met deze functie een bericht worden verzonden. Hiermee is het mogelijk om nieuwe informatie die aangepast is in de RSS feed naar contactpersonen te versturen. Dit kan handig zijn om personen die geabonneerd zijn op het blog dat je uit brengt op de hoogte te stellen van een nieuw artikel. Ook kun je deze functie gebruiken om nieuwe producten of aangepaste prijslijsten te versturen naar contactpersonen die hier interesse voor hebben.

Date Based: gebaseerd op datum

De zesde optie waaruit je kunt kiezen bij het selecteren van een campagne is gebaseerd op een specifieke datum. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een contactpersoon een bericht te versturen op zijn verjaardag of om een e-mail te versturen als een abonnement van een contactpersoon bijna afloopt.

Het is met dit type campagne mogelijk om een bericht te versturen dat gebaseerd is op een datum dat in het bestand met gegevens van een contactpersoon staat. Dit betekent dat de campagne op verschillende tijdstippen voor verschillende contacten kan worden verzonden. Je kunt het bericht voor, na of op de datum van het veld verzenden. Iedere persoon krijgt bijvoorbeeld hetzelfde bericht op zijn of haar verjaardag, maar omdat niet iedereen op dezelfde dag jarig is zullen de data hiervoor verschillen van elkaar.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen