“Deals” beheren met “Automations” | OVA.nl door Youri Meuleman
“Deals” beheren met “Automations”

“Deals” beheren met “Automations”

Om het marketingproces met behulp van ActiveCampaign volledig te ondersteunen, is het mogelijk om een groot deel van het proces te automatiseren. Hiervoor kun je gebruik maken van “Automations”. In dit artikel lees je hoe “Deals” eenvoudig kunnen worden beheert door gebruik te maken van “Automations”.


Bij de instellingen voor een “Automation” is het mogelijk om te kiezen voor het automatisch aanmaken van een “Deal” voor contactpersonen zodra deze een formulier hebben bevestigd, een pagina op de website hebben bezocht, een bepaald doel hebben behaald in de “Pipeline” en voor nog veel meer andere zaken.

 

Deal aanmaken of bijwerken

 

Het is ook mogelijk om een “Automation” in te stellen om een “Deal” bij te werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de titel van de “Deal”, de status van de “Deal”, de fase waarin de “Deal” zicht bevindt en andere zaken automatisch bij te werken met behulp van een “Automation”.

 

Add new action | Automation

 

In de volgende voorbeelden wordt toegelicht op welke manieren bepaalde “Automations” gestart kunnen worden en hoe dit geconfigureerd kan worden.
Een “Automation” kan op verschillende momenten worden gestart. Als een “Deal Score” veranderd, dan kan een “Automation” worden gestart zodra de score een bepaald punt heeft bereikt. Om dit in te stellen kies je “Trigger” voor “Score Changes” voor een “Automation”. Kies vervolgens in het scherm dat opent voor welke score de “trigger” gebruikt moet worden en bij welke score, van een “Deal”, de “Trigger” een “Automation” moet starten. Het is hierbij ook mogelijk om aan te geven of de “Automation” éénmalig of vaker gestart moet worden.

 

Automation starten | Deal Score veranderd

 
Een “Automation” laten starten op het moment dat een “Deal” een specifieke “Pipeline” in gaat kan door te kiezen voor de “Trigger” voor “Enters A Pipeline”. Selecteer in het scherm dat opent de “Pipeline” waaraan deze “Trigger” gekoppeld moet worden en stel in of de “Automation” éénmalig of vaker gestart moet worden.

 

Automation starten | Deal aangemaakt

 
Een “Automation” laten starten op het moment dat een “Deal” van één bepaalde fase naar een andere gaat in een specifieke “Pipeline” kan door te kiezen voor de “Trigger” voor “Deal stage changes”. Selecteer in het scherm dat opent de “Pipeline” waaraan deze “Trigger” gekoppeld moet worden en stel in of de “Automation” éénmalig of vaker gestart moet worden.

 

Automation starten | Andere Stage

 
Een “Automation” laten starten op het moment dat een “Deal” gemarkeerd wordt als “Open”, “Won” of “Lost” kan door te kiezen voor de “Trigger” voor “Deal status changes”. Selecteer in het scherm dat opent de “Stage” waaraan deze “Trigger” gekoppeld moet worden en stel in of de “Automation” éénmalig of vaker gestart moet worden

Automation starten | Deal status veranderd

 
Op de overzichtspagina voor “Deals” kan er gekozen worden voor het toevoegen van een “Contact” aan een “Automation” zodra een “Task” is aangemaakt of afgerond. Klik hiervoor op “Add Task” onderin de overzichtspagina voor “Deals”. Selecteer vervolgens het soort “Task” dat je wilt gebruiken en klik op het “Automate” icoontje onderin beeld. Dit is het icoontje met de twee pijlen die in een cirkel draaien.

In het venster dat vervolgens opent kan er gekozen worden voor de gewenste “Automation” waaraan een “Contact” moet worden toegevoegd en of deze moet worden toegevoegd als een “Task” is aangemaakt of afgerond.

 

Add to an Automation

 

“Automation” starten als een notitie wordt toegevoegd

Op de overzichtspagina voor “Deals” kan er gekozen worden voor het toevoegen van een “Contact” aan een “Automation” zodra een notitie wordt aangemaakt afgerond. Klik hiervoor op “Add Note” onderin de overzichtspagina voor “Deals”.

Typ vervolgens de notitie en klik op het “Automate” icoontje onderin beeld. Dit is het icoontje met de twee pijlen die in een cirkel draaien. In het venster dat vervolgens opent kan er gekozen worden voor de gewenste “Automation” waaraan een “Contact” moet worden toegevoegd.

 

Automation starten | Notitie
Op de overzichtspagina voor “Deals” kan er gekozen worden voor het toevoegen van een “Contact” aan een “Automation” als er een e-mail verzonden wordt of als er op een e-mail gereageerd wordt. Hiervoor moet wel het e-mail account dat in ActiveCampaign gebruikt wordt zo ingesteld zijn dat de “Reply” functie beschikbaar is. Dit kan gedaan worden onder de instellingen op de “My Settings” page bij “Deal”.

Klik vervolgens op “Send Email” onderin de overzichtspagina voor “Deals”. Typ vervolgens een bericht voor in de e-mail en klik op het “Automate” icoontje onderin beeld. Dit is het icoontje met de twee pijlen die in een cirkel draaien. In het venster dat vervolgens opent kan er gekozen worden voor de gewenste “Automation” waaraan een “Contact” moet worden toegevoegd als een e-mail wordt verzonden of als er geantwoord wordt op een e-mail.

 

Automation starten | E-mail verzonden

 

Om een contact toe te voegen aan een “Automation” op het moment dat een e-mail geopend wordt, kun je gebruik maken van de “Trigger” voor “Opens / Reads an Email”. Bij het maken van deze keuze in een “Automation” kun je “When a contact opens a personal email” selecteren zoals hieronder in de afbeelding getoond wordt.

 

Action options

 
In een “Automation” is het mogelijk om de punten voor een “Deal Score” handmatig aan te passen. Het is mogelijk om punten toe te voegen of in mindering te brengen op momenten dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Om dit te doen kan er gekozen worden voor “Adjust A Score” zoals hieronder getoond wordt.

 

Handmatig Deal Score aanpassen
In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen