Lijsten en tags gebruiken in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
Lijsten en tags gebruiken in ActiveCampaign

Lijsten en tags gebruiken in ActiveCampaign

Het sorteren en groeperen van contactpersonen in ActiveCampaign gebeurd doormiddel va “Lists” en “Tags”. Door gebruik te maken van “Tags” of labels, kun je eenvoudig en zeer gericht zoeken naar bepaalde subgroepen contactpersonen in een lijst. De lijsten worden juist gebruikt voor het beheren van grote groepen met contactpersonen aan wie je gericht campagnes wilt versturen.

Door gebruik te maken van deze mogelijkheden kun je effectief de juiste contactpersonen benaderen voor de campagnes van jouw bedrijf. Naast het gebruik van lijsten en tags is het gebruik van “Custom Fields” ook aan te raden. Deze aangepaste velden zijn velden in formulieren die je zelf kunt aanmaken om zo aan specifieke gegevens van een contactpersoon te komen. Hiermee kun je dus gericht aan marketing doen.


Lijsten

De belangrijkste doelen die je kunt behalen door gebruik te maken van lijsten zijn de gegevens van contactpersonen zo breed mogelijk onder te verdelen in segmenten. Het is niet nodig om uit te leggen wat een lijst is. Wel is het handig om te weten hoe je lijsten in ActiveCampaign kunt toepassen, bewerken en gebruiken. in de volgende hoofdstukken zal dieper worden ingegaan op de functies en het gebruik van lijsten in ActiveCampaign.

Wat zijn lijsten?

In lijsten of “Lists” zoals ze in ActiveCampaign genoemd worden, bevinden zich grote groepen met contactpersonen. De lijsten zijn de basis voor de segmenten die je gebruikt om contactpersonen onder te verdelen in subgroepen. Voor het aanmaken van segmenten kun je gebruik maken van “Tags” en “Custom Fields”. Hierover lees je meer in de hoofdstukken verderop in deze handleiding.

Het is belangrijk om te onthouden dat het opdelen van contacten in segmenten bestaat uit het groeperen van contactpersonen die kenmerken delen en vergelijkbaar gedrag vertonen. Er moeten meer contacten in de lijsten staan dan in de segmenten. Dat betekent dat het kenmerk van elke lijst heel algemeen is en er ook veel contacten in verschillende lijsten kunnen voorkomen.

Het kenmerk van elke “Tag” is iets specifieker en wordt gedeeld door minder contactpersonen. Segmenten die worden aangemaakt door gebruik te maken van “Custom Fields” (aangepaste velden) zijn het meest specifiek. Dit komt doordat aangepaste velden doorgaans gegevens opslaan die uniek en persoonlijk zijn voor elke afzonderlijke contactpersoon.In de bovenstaande tabel worden de functies van lijsten vergeleken met die van “Tags” en “Custom Fields”. Zoals te zien is in de tabel hebben lijsten minder functies dan “Tags” en “Custom Fields”. Lijsten zijn echter wel noodzakelijk voor het bestaan van de segmenten. Zonder lijsten kun je ook geen gebruik maken van “Tags” en “Custom Fields”. Deze “Lists” zijn alleen zichtbaar voor de gebruikers van ActiveCampaign binnen jouw bedrijf.

Het hoofddoel van lijsten is dus het opdelen van contactpersonen zodat deze kunnen worden opgedeeld in specifieke subgroepen. Normaal gezien zou het niet mogelijk zijn om één bericht te verzenden naar contactpersonen in verschillende lijsten. In ActiveCampaign worden de berichten en campagnes niet aan lijsten gekoppeld. Dit maakt het dus wel mogelijk om hetzelfde bericht te sturen naar contactpersonen in verschillende lijsten. Hierdoor kun je het beste gebruik maken van “Automations” in ActiveCampaign.

Soorten lijsten

Er zijn verschillende soorten lijsten die je kunt aanmaken. De verschillende soorten lijsten die er beschikbaar zijn in ActiveCampaign zijn de “Prospect List” en “Customer List”. Een contactpersoon komt op een lijst terecht zodra hij zijn gegevens instuurt en bevestigd dat deze gegevens gebruikt mogen worden. Het aanmaken van lijsten kan op de pagina met “Lists” in ActiveCampaign. Hiervoor klik je op de groene knop met “Add List” en volg je de stappen die je moet doorlopen.


Prospect List


Een “Prospect List” is niet meer of minder dan een lijst met contactpersonen die leads zijn. Dat wil zeggen dat deze contactpersonen nog geen daadwerkelijke klant van het bedrijf zijn. Deze lijst is als het ware de basislijst waarin alle gegevens van contactpersonen zouden moeten staan. Vanuit deze lijst kun je verder werken naar specifiekere lijsten of segmenten.

Customer List


De “Customer List” is juist de lijst waarop alle contactpersonen staan die iets hebben gekocht bij het bedrijf. Dit is de klantenlijst. De eenvoudige verdeling van de lijsten in een “Prospect List” en een “Customer List” maakt overzichtelijk welke contactpersonen er nog over gehaald moeten worden om klant te worden en welke contactpersonen je aan je wilt binden als trouwe klanten.

Als je een bericht wilt sturen aan één van deze twee lijsten, dan kun je de “Prospect List” of de “Customer List” eenvoudig selecteren als de lijst met ontvanger. Naast deze twee lijsten is het ook mogelijk om gebruik te maken van een “Test List”. Met deze lijst kun je het verzenden van berichten testen om te kijken welke soort berichten het beste aanslaan onder de ontvangers.


Geavanceerde lijsten

Het is natuurlijk geheel afhankelijk van de behoeften die je als bedrijf hebt van welke lijsten je gebruik wilt maken. Als je naast de eerder genoemde lijsten meer lijsten wilt gebruiken dan zijn er geavanceerde mogelijkheden beschikbaar. Deze geavanceerde lijsten kun je als gebruiker in ActiveCampaign maken en onder de “Prospect List” of “Customer List” hangen.

De geavanceerde lijsten hebben betrekking op de berichtgeving en de producten die je verkoopt. In de onderstaande afbeelding is te zien dat de lijsten die betrekking hebben op berichtgeving vallen onder de “Prospect List” en lijsten die betrekking hebben op productinformatie vallen onder de “Customer List”.


Geavanceerde “Prospect Lists”


Als je gebruik maakt van lijsten die worden aangemaakt op basis van de berichtgeving, dan vallen deze onder de “Prospect Lists”. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwsbrieven te versturen naar contactpersonen op regelmatige basis.

Ook kun je berichtgeving doen op basis van aanbiedingen of aankomende acties. Het is hierbij de bedoeling dat deze berichten worden verstuurd aan contactpersonen die interesse hebben in deze berichtgeving en dit ook hebben aangegeven. Ook een waarschuwing of nieuw over ontwikkelingen binnen het bedrijf vallen onder deze geavanceerde “Prospect Lists”.

Geavanceerde “Customer Lists”


Als het bedrijf maximaal vijf producten of diensten aanbiedt, dan is het ook mogelijk om productlijsten bij te houden. Hiermee kunnen klanten in een “Customer List” worden gesorteerd aan de hand van de producten die ze hebben gekocht zodat ze vervolgens berichten kunnen ontvangen met betrekking tot de bepaalde producten.

Het is echter wel aan te raden om dit alleen te doen als je maar een beperkt aantal producten of diensten aanbiedt als bedrijf. Is het assortiment uitgebreider, dan kun je beter gebruik maken van product “Tags”. Aan de hand van deze labels kun je dan eenvoudige filteren en contactpersonen selecteren voor het ontvangen van specifieke e-mails.

Risico’s van geavanceerde lijsten


Het gebruik van geavanceerde lijsten in ActiveCampaign is niet zonder risico. De risico’s die je loopt door het gebruik van deze lijsten is dat personen die zich afmelden voor een bepaalde lijst, vaak aannemen dat ze zich hebben afgemeld voor alle berichtgeving die afkomstig is van jouw bedrijf. Dit is vaak het geval met de berichtgeving die wordt verstuurd vanuit de geavanceerde “Prospect Lists”.

Als een contactpersoon zich afmeldt, dan is dat echter alleen voor de specifieke lijst waarin zij zich bevinden. Staat de contactpersoon op een andere lijst, iets wat hij of zij natuurlijk niet kan weten, dan ontvangt de contactpersoon daar nog wel berichten uit. Hierdoor wordt de kans groter dat jouw berichten als ongewenst worden gemarkeerd waardoor er minder interesse in jouw producten of diensten zal ontstaan.

Maak je alleen gebruik van de “Prospect List” en de “Customer List” in combinatie met “Tags”, dan is een contactpersoon die zich uitschrijft helemaal inactief geworden en komt hij of zij niet meer voor als actieve contactpersoon op één van de lijsten. Op deze manier zorg je ervoor dat jouw mailings niet als vervelend worden ervaren.

Tags

“Tags” zijn in ActiveCampaign labels die je kunt hangen aan contacten om ze onder te verdelen in segmenten of categorieën. Hiermee wordt het eenvoudiger om gericht te zoeken naar contactpersonen die aan bepaalde voorwaarden of criteria voldoen.

De “Tags” zijn in principe ontwikkeld om dichter tot de behoeften en interesses van een contactpersoon te komen. Hiermee is het mogelijk geworden om zeer gericht mailings te doen. In de onderstaande tabel zie je waarvoor “Tags” in ActiveCampaign onder andere gebruikt kunnen worden ten opzichte van “Lists” en “Custom Fields”.


Functies van Tags

“Tags: tonen op een snelle en eenvoudige manier de essentiële gegevens die je nodig hebt van een contactpersoon. De contactpersonen die je in de lijsten hebt staan kunnen niet zien welke “Tags” er aan hun is toegewezen of hoe de processen binnen ActiveCampaign in zijn werk gaan. “Tags” zijn net als lijsten en alle andere functies van ActiveCampaign alleen zichtbaar voor de gebruikers van het programma binnen jouw bedrijf.

Door gebruik te maken van “Tags” kun je eenvoudig een lijst in segmenten opdelen en daardoor gericht berichten sturen. Over het algemeen helpen “Tags” om georganiseerd te blijven werken of een actie te starten. In sommige gevallen doen ze dit allebei. In ActiveCampaign zijn dit de drie belangrijkste functies van “Tags”:

Organiseren


Het hoofddoel van “Tags” in ActiveCampaign is ervoor zorgen dat je georganiseerd te werk kunt gaan en dat gegevens van contactpersonen niet opgaan in de massa. Met “Tags” is het mogelijk om contactpersonen te filteren en te ordenen. Als je een bestand met contactgegevens van een contactpersoon opent, dan is te zien welke labels ar aan deze gegevens zijn gekoppeld.

Hiermee heb je snel inzichtelijk waar de contactpersoon zich bevindt binnen de marketing en verkoopprocessen van jouw bedrijf. Een ander voordeel van het gebruiken van “Tags” is dat je hierdoor niet alle recente activiteiten van een contactpersoon hoeft te doorzoeken om specifieke informatie te kunnen vinden. Je kunt aan de hand van deze labels dan gericht zoeken naar deze activiteiten.


Dienen als triggers


Een tweede functie van “Tags” is het dienen als trigger voor het starten van een “Automation”. Dit is een geautomatiseerd proces waar een contactpersoon doorheen kan gaan. Je kunt een “Automation” zien als een lopende band in het marketing en verkoopproces binnen het bedrijf. Hoe verder een contactpersoon op de lopende band komt, hoe meer hij betrokken raakt bij het bedrijf totdat er uiteindelijk een product of dienst wordt afgenomen.

Een trigger is de aanleiding om het geautomatiseerde proces in werking te zetten. Hiervoor kun je dus ook gebruik maken van “Tags”.


Gegevens sorteren aan de hand van voorwaarden


Door gebruik te maken van “Tags” is het mogelijk om gegevens van contactpersonen te filteren en sorteren aan de hand van bepaalde voorwaarden die je zelf stelt. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van “Tags” contactpersonen zoeken die interesse hebben in product A. Deze contactpersonen kun je dan gericht een mailing sturen over dit product. Je hebt de contactpersonen dan gevonden omdat ze voldoen aan de voorwaarden van de zoekopdracht, namelijk interesse hebben product A.

Zo is het ook mogelijk om contactpersonen te benaderen met behulp van “Automations”. Deze geautomatiseerde processen die gestart zijn met de eerder genoemde trigger, zetten een proces in werking waarbij een contactpersoon aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zodra de contactpersoon aan een voorwaarde voldoet (die gekoppeld is aan een “Tag”) gaat het proces een stapje verder. Het is ook mogelijk om “Tags” te gebruiken om eenmalig campagnes te verzenden aan de hand van bepaalde voorwaarden zoals te zien is in onderstaande afbeelding.


Custom Fields

Door gebruik te maken van velden kun je gegevens van contactpersonen verzamelen, opslaan, inzien, bewerken en verwijderen. In ActiveCampaign zijn er standaardvelden die je kunt gebruiken om de contactgegevens van een bepaald persoon te gebruiken.

Als je specifieke informatie van contactpersonen wilt hebben, dan kun je hiervoor gebruik maken van “Custom Fields” of aangepaste velden. Aan de hand van onderstaande afbeelding zal worden uitgelegd wat “Custom Fields” zijn en ook waar je de “Tags” van een contactpersoon kunt vinden.In ActiveCampaign wordt het meest gebruik gemaakt van “Tags” om lijsten in subgroepen mee te verdelen. Als je meer details wilt weten en specifieke informatie van contactpersonen wilt gebruiken om te groeperen, dan kun je gebruik maken van “Custom Fields”. Hiermee kun je veel gerichter en specifieker informatie verkrijgen van contactpersonen.

Aangepaste velden slaan gegevens op die permanent en uniek zijn voor elk contact. De gebruiker van ActiveCampaign in het bovenstaande voorbeeld wilde bijvoorbeeld het volgende weten:
  • Wat voor huisdier de contactpersoon heeft
  • Welke Twitter naam hij gebruikt
  • Wanneer zijn verjaardag is
  • Het aantal broers en zussen dat hij heeft
  • Zijn favoriete ijssmaak

De gegevens die je kunt verzamelen door gebruik te maken van deze aangepaste velden zijn zeer divers en persoonlijk. De enige beperking die je hebt bij het te weten komen van deze gegevens is de bereidheid van contactpersonen voor het delen van specifieke gegevens. “Custom Fields” zijn de beste hulpmiddelen om specifiek een lijst te kunnen verdelen in ActiveCampaign.

In de volgende hoofdstukken worden aangepaste velden (“Custom Fields”), de soorten “Custom Fields” en informatie over het maken en gebruiken van aangepaste velden in ActiveCampaign verder toegelicht.

Custom Fields in ActiveCampaign

Zoals te zien is in de onderstaande tabel, die we eerder ook al zijn tegengekomen, kun je met “Custom Fields” alles doen wat ook met “Lists” en “Tags” kan. Je kunt met aangepaste velden zelfs nog meer dan met de eerder genoemde functies. “Custom Fields” zijn dan ook zeer krachtige hulpmiddelen die je kunt gebruiken om optimaal gebruik te maken van ActiveCampaign.Aangepaste velden kunnen zowel intern, door gebruikers van ActiveCampaign binnen het bedrijf, als extern, door contactpersonen, worden gebruikt. Intern worden deze “Custom Fields” gebruikt om specifieke gegevens van contactpersonen te gebruiken zodat je gericht aan marketing en verkoop kunt doen. Om deze gegevens te verkrijgen moeten contactpersonen de gegevens invullen op een formulier en bevestigen dat de gegevens gebruikt mogen worden.

Dat wil zeggen dat de contactpersonen gegevens indienen door formulieren in te vullen, deze worden dan gesorteerd in aangepaste velden en kunnen in jouw berichten aan hen worden weergegeven. Als je gebruik maakt van “Tags”, zoals eerder is omschreven, dan zijn deze alleen zichtbaar voor gebruikers van ActiveCampaign. Net als “Tags” kunnen “Custom Fields” ook dienen als trigger voor een “Automation”.

In de tabel hebben staat een sterretje geplaatst in de cel bij “Custom Fields” die overeenkomt met “Conditional Conten (third-party)”. Deze eigenschap verwijst naar de mogelijkheid om inhoud op jouw website te verbergen en te tonen die verkregen worden via andere partijen aan de hand basis van aangepaste veldgegevens die zijn opgeslagen in ActiveCampaign.

Het probleem is dat de meeste programma 's van derden geen gebruik kunnen maken van “Custom Fields”. Als je al gebruik maakt van deze optie, dan is het vaak alleen mogelijk om dit te doen aan de hand van “Tags”. Het sterretje geeft dus aan dat je “Custom Fields” gegevens kunt gebruiken om inhoud te configureren die aan bepaalde voorwaarden voldoet als de externe software dit toestaat.

Soorten Custom Fields

Het is in ActiveCampaign mogelijk om zoveel mogelijk aangepaste velden aan te maken als dat je zelf wilt. Het aantal soorten “Custom Fields” waaruit je kunt kiezen wordt wel beperkt. Het aantal soorten “Custom Fields” waar je uit kunt kiezen in ActiveCampaign is 7 zoals je hier onder kunt zien.


Text input


Dit is het traditionele veld waarin de gebruiker of de contactpersoon tekst kan invullen. Het basisdoel van dit soort veld is het opslaan van gegevens die specifiek gevraagd worden.

Text area (allows multiple lines)


Dit soort aangepaste velden heeft dezelfde functie als de velden met text input. Het verschil is alleen dat je meerdere regels met tekst kunt invullen bij een dergelijk veld.

Date


Met dit veld kunt je een datum vastleggen. Dit kan volgens de indeling: JJJJ / DD / MM. Bovendien heeft het datumveld een tijdstempeloptie. Je kunt hiermee bijvoorbeeld de exacte datum registreren waarop contactpersonen klanten worden.

Drop-down menu


Dit is een standaard drop-down menu. Maak vooral gebruik van dit aangepaste veld als je tien of meer opties voor contactpersonen hebt om uit kiezen. Heb je tien of minder opties, maak dan gebruik van de optie “Radio Buttons” zoals hieronder wordt uitgelegd. Die mogelijkheden zijn direct zichtbaar, heb je veel opties dan is het bladeren door een drop-down menu minder overweldigend dan kijken naar een scherm met tien of meer opties.

Multi-selection list


Deze optie lijkt op een “Drop-down menu” en geeft verschillende opties weer. Contactpersonen kunnen echter schakelen en klikken om meer dan één keuze te maken. Deze optie combineert de weergave van “Drop-down menu” met de functie van een selectievakje. Neem hierbij niet te veel keuzes op om het eenvoudig te houden voor de contactpersonen.

Radio buttons


Deze soort aangepaste velden werken hetzelfde als het type “Drop-down menu” het verschil is alleen de weergave van de opties. Bij het “Drop-down menu” kun je een lijst met meerdere opties openen, bij “Radio Buttons” zie je de opties al direct in beeld staan. Hierbij kun je kiezen voor maar één optie.

Checkboxes


Dit zijn de selectievakjes die je kunt gebruiken om meerdere dingen over een contactpersoon te weten te komen. Dit is te vergelijken met “Tags” die ook slechts één detail bevatten. Contactpersonen kunnen in één keer meerdere vakjes aanvinken, zodat een goed beeld van hun gegevens wordt weergegeven.

Als je bijvoorbeeld wilt weten of een contactpersoon folder X, folder Y of folder Z heeft gedownload waarin reclame staat, kun je gebruik maken van deze functie. Zo weet je exact of een contactpersoon bijvoorbeeld de aanbiedingen heeft gezien die alleen in folder Y staan.

Aanmaken van Custom Fields

Nu het duidelijk is wat “Custom Fields” zijn en op welke manier je deze aangepaste velden kunt toepassen zal er worden uitgelegd hoe je deze velden kunt aanmaken. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen:
  • Klik bovenin ActiveCampaign op “Forms”.
  • Klik vervolgens op de functie “Manage Fields”.
  • Links bovenin het scherm is nu een groene knop zichtbaar met “+ New Custom Field”. Klik op deze functie.  1. Je kunt nu handmatig de “Custom Fields” aanmaken die je wilt.
  2. Het is ook mogelijk om aangepaste velden rechtstreeks aan te maken in een bestand van een contactpersoon. Als je daar een veld in aanmaakt, dan wordt dit aangepaste veld bij alle contactpersonen in hun bestanden toegevoegd.


Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen