Hoe verhoog je het aantal e-mails dat geopend wordt in ActiveCampaign?
Hoe verhoog je het aantal e-mails dat geopend wordt in ActiveCampaign?

Hoe verhoog je het aantal e-mails dat geopend wordt in ActiveCampaign?

Het succes van een e-mail campagne die je opzet met ActiveCampaign hangt af van verschillende factoren. Je wilt natuurlijk in dat de berichten die jij verstuurt worden gelezen en dat er door de ontvanger van deze berichten bepaalde acties worden ondernomen. Om dit te kunnen doen moeten de berichten wel eerst aankomen op de plek van bestemming, gezien worden door de ontvanger, geopend worden en natuurlijk gelezen.

In dit artikel vindt je adviezen die je kunt gebruiken bij het verhogen van het aantal e-mails dat geopend wordt nadat je een mailing naar een bepaalde lijst hebt gedaan.


Wat is de relatie tussen het openen van e-mails en deliverability?

Deliverability is het aantal e-mails dat aankomt op de plek van bestemming. Als je een campagne verstuurd dan zijn de e-mails die bij de contactpersonen de lijst aankomen onderdeel van de deliverability. Als afzender kun je in ActiveCampaign analyseren hoe een campagne zich gedraagt en hoe de ontvangers van de e-mails daarop acteren. Als afzender kun je dan denken dat een laag aantal e-mails dat geopend wordt is veroorzaakt door een slechte deliverability.

Dit kan voorkomen, maar vaak is het juist andersom. De deliverability heeft vaak juist te lijden onder het feit dat er zo weinig e-mails geopend worden.

Om een voorbeeld te geven -


Als e-mail provider Gmail ziet dat het aantal e-mails dat door ontvangers die een account bij Gmail hebben wordt geopend laag is, dan kunnen zij aannemen dat:
  • Niet veel mensen geïnteresseerd zijn in de e-mails die je verstuurd. De inhoud van de berichten is niet gewenst.
  • De lijst met contactpersonen die je gebruikt niet recentelijk is bijgewerkt.

In beide gevallen zullen jouw e-mails gemarkeerd worden met een rode vlag. Dit gebeurd ook als de lijst die je gebruikt correct is aangemaakt en alleen gegevens bevat van personen die zich doormiddel van een dubbele “Opt-in” hebben aangemeld. In dat geval zullen e-mail providers, zoals Gmail, jouw berichten voortaan als spam markeren en automatisch verplaatsen naar de map met ongewenste post van de ontvangers.

Als je vermoedt dat de deliverability van de e-mails die je verstuurd onder de maat is dan is de kans groot dat de mate waarin de e-mails geopend worden erg laag is. Als vuistregel kun je aannemen dat 15 % van de e-mails gemiddeld geopend wordt. Als dit percentage lager is, dan heeft dit waarschijnlijk een negatief effect op de deliverability van de e-mails.

Aan de hand van de volgende tips en adviezen kun je dan maatregelen treffen om het aantal e-mails dat geopend wordt van een campagne te vergroten. Dit heeft als positief effect dat de deliverability ook verbetert en hopelijk ook de inkomsten van jouw onderneming omhoog gaan.


Verstuur alleen berichten aan mensen die dit wensen

Het lijkt een open deur die we hier intrappen, maar we benoemen het toch. Verstuur alleen berichten aan mensen die zich bewust hebben aangemeld voor een lijst en de informatie ook wensen te ontvangen. Als je berichten verstuurd aan mensen die geen interesse hebben in de inhoud van de e-mails, dan zullen deze berichten ook niet geopend worden. Zorg er dan ook voor dat de lijsten die je gebruikt worden bijgehouden en schoon blijven.

Zo kun je er voor zorgen dat mensen die zich een lange tijd geleden hebben aangemeld of die zich alleen hebben aangemeld voor een bepaalde, tijdelijke aanbieding, niet constant e-mails ontvangen die niet relevant zijn. Deze zullen namelijk niet geopend worden. verplaats je daarom in de ontvanger van de e-mails en vraag je af wat zou zouden verwachten van de berichtgeving toen zij zich aanmelden. Hierbij kunnen de volgende stappen van pas komen.

Zorg ervoor dat de lijst correct is aangemeld


Dit betekent dat de gegevens die je gebruikt in de lijsten voor het verzenden van e-mails op een correcte manier verkregen moeten zijn. Contactpersonen moeten deze gegevens zelf hebben aangemeld via bijvoorbeeld een formulier op de website en via een dubbele “Opt-in” bevestigen dat de gegevens door jou gebruikt mogen worden. Als dit niet het geval is en je gebruik maakt van gegevens die niet correct zijn verkregen, dan zal je zien dat de mate waarin e-mails geopend worden zeer laag zal zijn.

Het is dan ook belangrijk dat je er zoveel mogelijk voor zorgt dat mensen niet per ongeluk in een lijst terecht komen of tegen hun zin worden aangemeld. Wat vaak voorkomt is dat contactpersonen zich aanmelden voor een bepaalde website en dan van andere merken of bedrijven ook berichten ontvangen omdat die een samenwerkingsverband hebben. Dit is zeker iets wat je moet voorkomen, omdat je daar waarschijnlijk meer ontevreden, dan tevreden contactpersonen mee krijgt.

Zorg er dan ook voor dat de contactpersonen volledig op de hoogte zijn van de e-mails en de inhoud van deze e-mails die zij kunnen ontvangen. Dit kun je duidelijk maken in de formulieren die gebruikt worden voor het aanmelden van gegevens en door na aanmelding direct een welkomst bericht te versturen naar de contactpersoon.

Maak gebruik van segmenten


Lijsten in ActiveCampaign kunnen worden opgedeeld in segmenten. Door de lijsten op te splitsten in kleinere delen, kun je gerichter e-mails versturen aan contactpersonen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te kijken naar de interesse van een contactpersoon of naar andere onderscheidende informatie. Deze informatie kun je verkrijgen door vragen op te nemen in het formulier voor aanmelding.

Het is ook mogelijk om te bekijken welke pagina’s of producten op de website er voornamelijk door de contactpersonen worden bekeken. Dit kan met behulp van Site tracking. Aan de hand van die informatie kun je dan een lijst segmenteren en bijvoorbeeld gerichte mailings doen over bepaalde producten. Alleen de contactpersonen in het betreffende segment zullen dan deze berichten ontvangen en niet de overige contactpersonen in de lijst die geen interesse hebben.

Stel als voorwaarde dat alle contactpersonen via een dubbele “Opt-in” worden verkregen


Dit betekent dat contactpersonen na het aanmelden van de gegevens een e-mail moeten ontvangen met een welkomst bericht. In deze e-mail is dan een link geplaatst waarop de ontvanger moet klikken om te bevestigen dat de gegevens kloppen, dat hij of zijn de eigenaar van het e-mail adres is en dat er toestemming wordt gegeven voor het verzenden van mailings.

Je kunt ook voor een iets simpelere aanpak kiezen en de personen die de welkomst e-mails openen een "Tag" geven zodat ze gesegmenteerd kunnen worden. Personen die de e-mails niet openen kunnen dan ook een "Tag" krijgen zodat die geen berichten meer ontvangen.

Zorg ervoor dat de gegevens niet afkomstig zijn van bots


Er is een kans aanwezig dat een formulier wordt ingevuld door een bot. Dit is een geautomatiseerd systeem dat erop uit is om gegevens te verzamelen. Om jezelf ervan te verzekeren dat je met een daadwerkelijke persoon te maken hebt als contactpersoon kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van een captcha.

Een captcha is een functie in een formulier die moet voorkomen dat de gegevens die geregistreerd worden afkomstig zijn van bots. Voordat de gegevens bevestigd worden moet de contactpersoon dan bijvoorbeeld een veldje aanvinken om aan te tonen dat hij of zij geen bot is.

Maak de lijst regelmatig schoon


Het is zeer belangrijk dat je een goede administratie onderhoud als het aankomt op de gegevens van contactpersonen. Zorg er dan ook voor dat je regelmatig een schoonmaakbeurt houdt in de lijsten die je hebt. Dit zorgt ervoor dat de mate waarin e-mails geopend worden ook gezond kan blijven. Jaarlijks verlies je gemiddeld ongeveer 25 % tot 50 % van de contactpersonen in een lijst. Dit komt door het natuurlijke lijstverloop.

Als iemand een paar jaar geleden heeft gekozen om zijn gegevens aan te melden, dan is dat hoogstwaarschijnlijk nu niet meer iemand die actief is. Dergelijke contactgegevens kunnen dan uit de lijsten worden gehaald, tenzij je er van op de hoogte bent dat het tegendeel waar is. Als je de contactpersonen liever niet uit de lijsten verwijderd, dan kun je ze ook markeren als “Inactive”.

Door dit te doen in ActiveCampaign weet de software dat deze personen geen berichten meer moeten ontvangen. Je kunt er ook voor kiezen om de betreffende personen minder vaak e-mails te sturen of om ze te bereiken via een ander kanaal. Denk hierbij aan meldingen op de website, via een aanbieding, via advertenties of via sociale media.

Zorg voor een gezonde verzendfrequentie


De mate waarin je e-mails naar contactpersonen verzend is zeer belangrijk voor een goede reputatie. Als je teveel e-mails verstuurd dan kan dit als vervelend worden ervaren en zullen de berichten minder vaak geopend worden of zelfs als ongewenst gemarkeerd kunnen worden. Stuur je juist te weinig berichten dan kunnen ontvangers zich ook niet echt eenvoudig aan jouw bedrijf binden.

Voor deze tip bestaat geen gouden regel. Het is geheel afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf en de doelgroep die je wilt bereiken met welke regelmaat je berichten wilt sturen. Test dit dan ook uitvoerig om te ontdekken wat prettig wordt gevonden door de ontvangers. In ActiveCampaign kun je daarvoor gebruik maken van verschillende handige tools om te testen wat het beste voor jou kan werken. Test daarvoor bijvoorbeeld verschillende dagen en tijden dat e-mails verzonden worden om het gewenste effect te kunnen meten.

Als iemand zich afmeldt, vraag dan waarom


Natuurlijk komt het ook voor dat mensen zich afmelden voor bepaalde lijsten. Dit kan veel verschillende redenen hebben. Voor jou kan het goed van pas komen om te weten welke reden iemand heeft om zich af te melden voor een lijst. Als een contactpersoon zich afmeldt door gebruik te maken van de afmeld link in de e-mails die zij van jou ontvangen, kun je ervoor zorgen dat er om een reden wordt gevraagd.

In ActiveCampaign kun je gebruik maken van een functie die de contactpersoon bij afmelding een aantal opties geeft om aan te geven wat de reden voor afmelding is. Als ze dat willen dan kunnen ze een formulier invullen nadat ze zich hebben afgemeld. Als je weet waarom iemand zich heeft afgemeld voor een bepaalde campagne, dan kun je deze informatie gebruiken om eventuele wijzigingen in een campagne aan te brengen of om de manier van verzenden aan te passen zodat andere ontvangers tevreden kunnen blijven.


Zorg voor de relevante inhoud van berichten

Om ervoor te zorgen dat de berichten die je verstuurt niet alleen geopend worden, maar ook gelezen worden is het belangrijk dat de e-mails relevante inhoud bevatten. Door de inhoud van de berichten interessant te maken voor de ontvangers, is de kans ook groter dat zij er actie op zullen ondernemen. Verplaats je in een ontvanger van een e-mail en bedenk wat jij graag zou willen zien.

Kijk hierbij bijvoorbeeld naar e-mails die je zelf ontvangt van bedrijven en wat je prettig vindt aan die betreffende berichten. Als je die inhoud kunt versturen die mensen willen ontvangen, dan zullen de e-mails gegarandeerd worden geopend. We geven daarom een aantal tips om te zorgen voor relevante en interessante inhoud van de mailings.

Stuur gericht berichten met behulp van "Automations"


Door gebruik te maken van "Automations" kun je bepaalde processen in ActiveCampaign automatiseren. Dit zorgt ervoor dat een contactpersoon automatisch e-mails ontvangt op het moment dat hij of zij op een bepaald punt in een proces is belandt. Door hier gebruik van te maken kun je gericht berichten versturen in plaats van een hele hoop berichten in één keer. E

en fout die vaak gemaakt wordt is dat er zoveel mogelijk campagnes naar zoveel mogelijk e-mail adressen worden gestuurd. Dit kan juist het omgekeerde effect hebben omdat dit als vervelend kan worden ervaren. Door doelgericht persoonlijke e-mails te verzenden met behulp van geautomatiseerde processen bereik je juist de mensen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van de berichten.

Als je dit op het juiste moment doet, dan ontzie je de mensen die er geen interesse voor hebben en de berichten als vervelend zouden kunnen beschouwen. Door deze tip te volgen zal het aantal afmeldingen verminderen en zullen e-mails sneller en vaker geopend worden.

Maak e-mails persoonlijk


Je bereikt het meest met jouw campagnes als de e-mails die je verstuurd zo persoonlijk mogelijk zijn. Dit betekent niet dat je elke contactpersoon afzonderlijk een e-mail hoeft te sturen. Dat zou onbegonnen werk zijn en er is natuurlijk een reden dat je gebruik maakt van ActiveCampaign. Met de tools die in de software worden aangeboden kun je de e-mails in campagnes zeer persoonlijk maken.

Je kunt hiervoor gebruik maken van voorwaardelijke inhoud, het segmenteren van lijsten, persoonlijke "Tags" die aan contactpersonen gekoppeld kunnen worden en de verschillende "Automations" die volledig naar wens kunt instellen. Met deze gereedschappen kun je de campagnes aanvliegen op basis van locatie, aankoopgeschiedenis, gedrag op de website, interesses of elk ander soort informatie die je van een contactpersoon hebt of zou kunnen verkrijgen.

Dit zorgt ervoor dat ontvangers bekend raken met jouw berichten en dat zij vaker e-mails willen ontvangen. De berichten zullen dan ook vaker geopend worden en natuurlijk gelezen.

Test zoveel mogelijk


Om er zeker van te zijn dat de e-mails die je door middel van campagnes in ActiveCampaign verstuurd ook het gewenste effect hebben is het aan te raden om uitgebreid te testen voordat je een mailing verstuurd. Je kunt de inhoud testen, het onderwerp of andere zaken door gebruik te maken van de “Split Test” optie in ActiveCampaign. Hiermee kun je een klein deel van de lijst bijvoorbeeld een bericht sturen en een even groot ander deel van de lijst een ander bericht.

Aan de hand van het gedrag van de ontvangers kun je dan analyseren welk bericht het beste effect heeft. Deze kan dan vervolgens worden verzonden naar het overgrote deel van de lijst. Dit zijn zeer effectieve manieren om de inhoud en stijl van verzenden te testen die de ontvangers als prettig kunnen ervaren. Het is ook aan te raden om verschillende tijden te testen waarop berichten worden verzonden om te ontdekken wat het beste werkt voor de contactpersonen uit de lijst.

Blijf vernieuwen


Zorg ervoor dat je vernieuwend blijft om de ontvangers te blijven boeien. Probeer eens een andere inhoud te gebruiken of om de stijl van de e-mail lichtelijk aan te passen. Probeer persoonlijk te zijn, maak gebruik van afbeeldingen of probeer een nieuwe actie te lanceren. Als je kunt ontdekken welke soort inhoud het meest gewaardeerd wordt door de ontvangers, dan kun je hier handig op inspelen en dit in jouw voordeel gebruiken.


Verzin een pakkend onderwerp

Het onderwerp van een e-mail is van grote invloed op verschillende zaken. Dit is als het ware een visitekaartje voor de rest van de e-mail. Een onderwerp moet de ontvanger dus aanzetten om in eerste instantie de e-mail te openen en deze vervolgens te lezen. Dit is dus van grote invloed op de mate of e-mails geopend worden of niet. Het is dan ook belangrijk dat een onderwerp pakken en interessant is voor de lezer.

Wat je juist wilt voorkomen is dat een onderwerp de ontvanger laat denken dat de e-mail als spam bedoeld is. Zorg voor een juiste balans en een goed onderwerp door gebruik te maken van de onderstaande tips en adviezen.

Gebruik de juiste spelling en grammatica


Dit klinkt logisch, maar het is zeer belangrijk dat zowel in het onderwerp als in de e-mail zelf gebruik wordt gemaakt van correcte spelling en grammatica. Als een onderwerp regel alleen in hoofdletters of in kleine letters is geschreven, dan is dit minder aantrekkelijk voor ontvangers. Ook woorden die verkeerd gespeld zijn of verkeerd gebruik van grammatica kan als onprofessioneel of zelfs storend worden beschouwd. Dit zijn allemaal zaken die afbreuk doen aan het effect dat je wilt uitstralen en moeten dus worden vermeden.

Zorg voor een gevoel van urgentie


Als je ervoor wilt zorgen dat het onderwerp van de e-mail de ontvangers moet aanzetten tot het openen van het bericht en deze vervolgens te lezen, dan heb je jouw doel bereikt. Probeer het onderwerp dan ook zo te formuleren dat de contactpersonen het gevoel hebben dat ze iets mislopen als ze de e-mail niet openen of geen actie ondernemen. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen zijn: “De registratie eindigt binnenkort”, “Laatste dag om te reserveren” of “Nog maar een paar plekken beschikbaar”.

Maak het onderwerp, net als de e-mail persoonlijk


In de software van ActiveCampaign kun je gebruik maken van aangepaste velden in de bestanden van contactpersonen. In deze velden kunnen verschillende soorten gegevens worden opgeslagen die je kunt gebruiken voor het verzenden van campagnes. Het is dan ook mogelijk om deze informatie te gebruiken in het onderwerp van een bericht.

Zo kun je e-mails laten opstellen die automatisch verwijzen naar specifieke interesses van contactpersonen, eerdere aankopen, producten waarin de persoon geïnteresseerd is en nog veel meer. Als je hier gebruik van maakt dan zorg je ervoor dat de e-mails voor alle ontvangers ook relevant zijn en aantrekkelijk kunnen zijn om te openen.

Probeer onderwerpen te vermijden die op spam lijken


Dit zijn onderwerp regels die woorden bevatten zoals “gratis”, “snel rijk worden”, “Je hebt gewonnen”, “gegarandeerd” en ga zo maar verder. Dit zijn woorden of zinnen die vaak voorkomen in e-mails die als spam bedoeld zijn. Dergelijke onderwerp regels kunnen dan ook door de ontvangers als storend worden ervaren en vergoten de kans dat een e-mail niet geopend wordt of zelfs als ongewenste post wordt aangemerkt.

Test de onderwerp regel


Net als voor de inhoud van een e-mail kun je ook voor het onderwerp gebruik maken van de “Split Test” tool in ActiveCampaign. Hiermee kun je testen welk soort onderwerp het beste effect heeft op contactpersonen. Je kunt dan bijvoorbeeld 10 % van de lijst een e-mail sturen met een bepaald onderwerp en een andere 10 % dezelfde e-mail maar dan met een ander onderwerp.

De e-mail die het meest geopend en gelezen wordt heeft dan het beste effect. Dit kun je zien in de analyse hulpmiddelen die door de software worden geboden. De e-mail met het onderwerp dat het best uit de bus komt kan dan naar de overige 80 % van de lijst met contactpersonen worden verstuurd.

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er eindeloos veel manieren om ervoor te zorgen dat de e-mails sneller door ontvangers worden geopend. Het komt er in het kort op neer dat het vooral belangrijk is dat je gericht e-mails verstuurd. Maak de e-mails op inhoud en onderwerp zo persoonlijk mogelijk te maken. Zorg voor relevante informatie die verstuurd wordt naar contactpersonen en dat de lijsten regelmatig worden bijgewerkt.

Op die manier zorg je ervoor dat de lijsten gezond blijven en er ook alleen mailings worden verstuurd naar personen die daarvoor interesse hebben. Er is geen standaard manier die je kunt gebruiken om de mate waarin e-mails geopend worden te vergroten of te verbeteren. Het is belangrijk dat je dit zelf ontdekt en zo een perfecte afstemming kunt vinden.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen