Voorwaardelijke inhoud in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
Voorwaardelijke inhoud in ActiveCampaign

Voorwaardelijke inhoud in ActiveCampaign

Voorwaardelijke inhoud of “Conditional Content” in ActiveCampaign is inhoud die per bericht verschillend kan zijn. Met deze functie is het mogelijk om verschillende soorten informatie naar verschillende contactpersonen te sturen in één campagne. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een ander product in een e-mail te tonen aan de hand van de interesses van de ontvanger, verschillende aanbiedingen aan contactpersonen te doen afhankelijk van het stadium in het verkoopproces waarin een klant zich bevindt of om alternatieve informatie te versturen aan de hand van een probleem dat de contactpersoon probeert op te lossen.

Door gebruik te maken van voorwaardelijke inhoud kun je de berichtgeving die je doet een stuk persoonlijker maken. Dit maakt de kans groter dat contactpersonen de informatie die ze ontvangen ook zullen gebruiken en eerder een aankoop bij jouw bedrijf zullen doen. Persoonlijker maken van campagnes vergroot dus de relatie met jouw contactpersonen en verhoogt de conversie.


Gebruik maken van voorwaardelijke inhoud in de e-mail ontwerper

Om voorwaardelijke inhoud in een campagne te gebruiken kun je tijdens het ontwerpen van een e-mail de volgende stappen volgen:
  • Selecteer een “content block” (een vak met bepaalde inhoud) in het bericht dat je aan het maken bent. In de rechter bovenhoek van het blok verschijnt nu een pictogram met een tandwiel. Klik op dit pictogram en klik vervolgens op de optie “Make Conditional”.  1. Er opent nu een scherm met “Conditional Content Block”. In dit scherm kun je selecteren welke gegevens er gebruikt moeten worden om getoond te worden in het bericht. Deze gegevens worden gekozen uit de contactgegevens van een contactpersoon in ActiveCampaign. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om specifiek het geslacht van iemand weer te geven zoals te zien ins in het onderstaande voorbeeld. Aan de hand van die voorwaardelijke informatie kan er dan bijvoorbeeld een product getoond worden dat geschikt is voor mannen zoals scheerschuim of aftershave. In het getoonde voorbeeld is het dan ook mogelijk om een tweede “condition” toe te voegen waarin producten voor vrouwen worden getoond als het geslacht ook vrouw is. Zodra de campagne wordt verzonden worden de afbeeldingen in het bericht getoond aan de hand van de gegevens van het feit of de contactpersoon een man of een vrouw is.


Gebruik maken van voorwaardelijke inhoud bij HTML of platte tekst campagnes

Als je een campagne aan het opstellen bent met behulp van HTML of platte tekst dan kun je ook gebruik maken van voorwaardelijke inhoud. Dit kun je doen door gebruik te maken van bepaalde codes. De “Conditional Content” maakt gebruik van de logica Als / Dan. Dit betekent dat Als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan Dan wordt de betreffende inhoud getoond.
  • Wil je voorwaardelijke inhoud gebruiken in een HTML of platte tekst campagne dan klik je links bovenaan in het scherm bij de campagne op “Insert”. Vervolgens klik je op “Conditional Content” in het menu dat getoond wordt.  1. Er verschijnt nu een scherm waarin je de voorwaarden kunt instellen waaraan moet worden voldaan voordat de gekoppelde inhoud getoond kan worden. In dit voorbeeld wordt een andere productnaam getoond op basis van de "Tags" in het bestand met contactgegevens van een contactpersoon die aantonen waarin de betreffende persoon geïnteresseerd is.  1. Als je de voorwaarden correct hebt geconfigureerd klik je op “OK”. Nu worden deze instellingen ingevoegd in de campagne die je aan het opzetten bent op de plek waar je de cursor hebt geplaatst. De code die er dan getoond wordt zal er ongeveer zo uit komen te zien als hieronder getoond wordt.  1. Om de code en de inhoud compleet te maken moet je zelf de code nog aanpassen. Je wilt immers dat er bepaalde informatie aan de ontvanger getoond wordt. Op de plek waar nu “Insert Content Here” staat kun je invullen wat er getoond moet worden als er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Als er niet aan de gestelde voorwaarden voor de “Conditional content” wordt voldaan dan zal de tekst getoond worden op de plek van “Insert Alternative Content Here”. Deze moet je dan ook aanpassen. Als de code gewijzigd is dan zal deze er bijvoorbeeld zo uit komen te zien als hieronder wordt getoond.


Voorbeelden tonen van de voorwaardelijke inhoud

Als je de instellingen voor de voorwaardelijke inhoud in de te versturen campagne in ActiveCampaign hebt voltooid, dan is het ook mogelijk om hiervan een voorbeeld te bekijken. Om dit te doen voltooi je het bericht en de stappen die je moet doorlopen voor het opstellen van de campagne. Als je uiteindelijk bij de “Campaign Summary” beland bent, de samenvatting van de campagne die je hebt gemaakt, kun je ervoor kiezen om een voorbeeld te zien van het bericht. Hiervoor klik je op “Desktop Preview”.Om een voorbeeld te zien van hoe het bericht eruit komt te zien heb je een e-mail adres van een contactpersoon nodig die in de lijst staat waarvoor je de campagne aan het maken bent. In de rechter bovenhoek van het scherm dat opent als je op “Desktop Preview” hebt geklikt kun je dit e-mail adres invullen zoals hieronder te zien is. Vervolgens klik je op “Preview” naast het ingevulde e-mail adres om een voorbeeld van de e-mail te bekijken.

Je ziet dan ook direct de inhoud die aan de betreffende persoon aan de hand van zijn gegevens getoond wordt. Wil je andere inhoud zien dan kun je het voorbeeld nogmaals tonen met een e-mail adres van een andere contactpersoon.


Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen