Trigger voor het bezoeken van een webpagina | OVA.nl
Trigger voor het bezoeken van een webpagina

Trigger voor het bezoeken van een webpagina

Als je gebruik maakt van site tracking op jouw website, dan kun je een "Automation" laten starten met een "Trigger" zodra een specifieke webpagina op de website is bezocht. De site tracking voor een contactpersoon laat dan zien dat deze persoon de betreffende pagina heeft bezocht zodat aan de voorwaarde is voldaan die in de "Trigger" is gesteld. Let op, deze functie kan dus alleen gebruik maken als site tracking voor jouw website ook is ingesteld.

Een "Trigger" voor het starten van een "Automation" wordt erg letterlijk genomen. De instellingen die je hiervoor doet kunnen het succes van dit proces dus maken of breken. In deze handleiding kun je lezen hoe je het beste gebruik kunt maken van deze "Trigger" zodat de "Automation" op het juiste moment en op de juiste manier wordt geactiveerd zodra een webpagina door een contactpersoon wordt bezocht.


Instellen van de "Trigger"

Om de "Trigger" in te stellen zodat deze de "Automation" op het moment start dat er op een link wordt geklikt, kun je de volgende stappen volgen:
  • Ga in ActiveCampaign naar “Account” en vervolgens naar “My Settings”. Daar klik je op “Tracking”. Op het scherm waar je nu bent kun je zien welke webpagina’s er op de witte lijst staan. Als een pagina op deze witte lijst staat, dan die gebruikt worden voor het instellen van de "Trigger". Let er op dat de URL die je gebruiken wilt exact overeen moet komen met de URL zoals die op de lijst te zien is. In het voorbeeld is www.mysite.com te zien op de witte lijst. De URL in de "Trigger" moet dan ook exact hetzelfde zijn, dus inclusie www. Staat er bijvoorbeeld alleen mysite.com, dan moet de URL voor de "Trigger" ook mysite.com zijn.  1. Zorg ervoor dat het juiste domein is geselecteerd in voor de "Trigger" zoals hieronder getoond wordt. Dit domein moet exact overeenkomen met het domein dat een contactpersoon kan bezoeken. Vul daarom overal dezelfde URL in net zoals bij stap 1 is uitgelegd. Als je het domein invult zonder bijvoorbeeld www, dan zal de "Automation" niet gestart worden door de "Trigger".  1. Zorg ervoor dat de juiste URL ingevuld wordt. Deze moet ook exact overeenkomen met de pagina die contactpersonen bezoeken. Als je bijvoorbeeld een "Automation" wilt starten elke keer dat iemand onderstaande pagina URL bezoekt, dan kun je dat instellen zoals in stap 4 te zien is.  1. Het instellen van de URL moet exact zo gedaan worden als in de volgende afbeelding te zien is. Zoals je kunt zien is het domein de website zelf, het pad dat ingevuld moet worden verwijst in dit geval naar het blog waar de bezoeker terecht komt. Dit pad is te vinden achter de / in de URL. Ook hiervoor geldt dat als de gegevens niet exact worden overgenomen de "Automation" niet in werking kan worden gezet door de "Trigger".  1. Als je wilt dat de "Trigger" een "Automation" start op het moment dat een webpagina in een bepaalde groep met pagina’s wordt bezocht, dan kun je daarvoor gebruik maken van de “Wildcard” optie. In dat geval gebruik je een sterretje (*) om aan te geven dat alle pagina’s die zich in het aangegeven pad bevinden de "Trigger" moeten activeren. Als je bijvoorbeeld wilt dat elke keer dat er een pagina in de groep met blog geopend wordt de reden is om de "Trigger" te activeren dan ziet de URL er als volgt uit: http: /www.activecampaign.com/blog/*.  1. Als je de URL niet zo invult als hierboven is aangegeven maar op de volgende manier: http://activecampaign.com/*, dan zal elke pagina op de website aanleiding zijn voor het activeren van de "Trigger". Het gebruik van deze optie kan overigens aan het einde van een URL (http://activecampaign.com/*) maar ook in het midden van een URL (http://activecampaign.com/*/test.php).


Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen