Site Tracking in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
Site Tracking in ActiveCampaign

Site Tracking in ActiveCampaign

“Site Tracking” is een zeer nuttige en krachtige functie in ActiveCampaign die ervoor zorgt dat de marketing en verkoopprocessen van de organisatie gekoppeld kunnen worden aan de activiteit op de website van het bedrijf. Doormiddel van deze functie kan de software live “zien” wat er gebeurd en daar vervolgens op “reageren” op het moment dat een bezoeker op de website aanwezig is en specifieke categorieën of pagina’s bekijkt.

Met “Site Tracking” is het mogelijk om marketing en verkoopprocessen te maken die gebruik maken van doelgerichte handelingen naar aanleiding van het gedrag van de bezoekers zoals het versturen van berichten die doormiddel van een “Trigger” geactiveerd worden of voor het verdelen van contactpersonen in bepaalde segmenten. In dit artikel zal worden toegelicht wat “Site Tracking” is, waarom gebruik maken van “Site Tracking” aangeraden wordt, hoe deze functie werkt, hoe “Site Tracking” geconfigureerd kan worden en hoe “Contacts” herkend kunnen worden.


Wat is “Site Tracking”?

“Site Tracking” is een functie in ActiveCampaign die de handelingen van “Contacts” registreert op die website of via derden die essentieel zijn voor de marketing van de organisatie. In ActiveCampaign is het mogelijk om contactpersonen te segmenteren op 6 basis van 6 verschillende essentiële acties zoals te zien is in onderstaande afbeelding.

Site Tracking

Deze acties die op de site uitgevoerd kunnen worden door een bezoeker (“Contact”) zijn:
 • “Has Visited”: deze actie is gericht op contactpersonen die een specifieke link of domein hebben bezocht.
 • “Has not Visited”: deze actie is gericht op contactpersonen die niet een specifieke link of domein hebben bezocht.
 • “Was referred from”: deze actie is gericht op contactpersonen die via een specifieke weblink zijn doorverwezen.
 • “Visiting device”: deze actie is gericht op contactpersonen die de website bezoeken met of juist niet met een laptop, computer, tablet of smartphone.
 • “Total page visits”: deze actie is gericht op contactpersonen die een bepaald aantal bezoeken aan de webpagina’s op de website hebben gedaan of die dit niet hebben gedaan.
 • “Total site visits”: deze actie is gericht op contactpersonen die een bepaald aantal bezoeken aan de website hebben gedaan of die dit niet hebben gedaan.

Met de “Segment Builder” die in ActiveCampaign gevonden kan worden op verschillende plekken, is het mogelijk om de eerder genoemde acties verder te definiëren zodat deze gerichter gebruikt kunnen worden.

Waarom gebruik maken van “Site Tracking”?

Het gebruik van “Site Tracking” in ActiveCampaign wordt aangeraden omdat het hiermee mogelijk worden om contactpersonen gerichter te verdelen in segmenten. Door gebruik te maken van de “Segment Builder” in “Automations” kan er eenvoudig worden ingesteld dat bepaalde “Contacts” die handelingen uitvoeren zoals eerder zijn genoemd automatisch verdeeld worden in groepen (“Segments”).

“Site Tracking” stelt de gebruiker dus in staat om de marketing en verkoopprocessen van de organisatie zo in te richten dat deze zich aanpassen aan het gedrag van bezoekers en uiteindelijke klanten van de website. Hiermee is het mogelijk om gericht contact te leggen met “Contacts” en berichten, e-mails, campagnes of aanbiedingen te sturen op basis van de acties die zij hebben ondernomen op de website van de organisatie of via derden. Door gericht aan marketing te doen, zal het behalen van de bedrijfsdoelstellingen eenvoudiger worden. Om toe te lichten waarom “Site Tracking” belangrijk kan zijn voor een organisatie, geven we hieronder 4 voorbeelden.

 • “Site Tracking” helpt bij de ondersteuning voor het vinden van problemenAls een bezoeker of een klant problemen heeft op de website, dan is het mogelijk om te achterhalen welk pad deze bezoeker heeft afgelegd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uit de gegevens van het gedrag van deze bezoeker te achterhalen dat er meerdere malen een bezoek is gebracht aan de webpagina voor het opnieuw instellen van een wachtwoord. Dit kan betekenen dat de contactpersoon zijn of haar wachtwoord niet meer weet en daarom problemen heeft op de website.

 • “Site Tracking” meet de effectiviteit van de websiteDoormiddel van “Site Tracking” wordt de mogelijkheid geboden om te bekijken hoe de website en pagina’s bezocht worden via derde partijen. Is er verkeer afkomstig vanaf derde partijen? Vanaf welke websites is dit verkeer afkomstig? Welke pagina’s leiden tot conversie?

 • Smartphone, tablet of computerMet “Site Tracking” kan worden gecontroleerd welk apparaat her gebruikt wordt voor het bezoeken van de website. Als hieruit duidelijk wordt dat de website en de pagina’s voornamelijk bezocht worden doormiddel van een tablet, dan kan de strategie hierop worden ingericht.

 • Ondersteunt het verkoopteam met het converteren van “Contacts”Een andere functie van “Site Tracking” is dat een verkoopteam “Contacts” (bezoekers van de website) kan identificeren en gericht informatie naar deze personen kan sturen. Zo wordt het mogelijk om een gewone bezoeker om te zetten naar een potentiële klant en uiteindelijk een klant.

Mogelijkheden met “Site Tracking”

Met behulp van “Site Tracking” is het mogelijk om de marketing activiteiten van de organisatie te verbeteren. Hiermee kunnen marketing en verkoopprocessen in de software worden aangemaakt die zich automatisch aanpassen aan het gedrag van de bezoekers op de website. Verschillende mogelijkheden met deze functie zijn:
 • Het versturen van een bericht dat doormiddel van “Trigger” naar aanleiding van een specifieke handeling verstuurd wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het bezoeken van een specifieke productpagina door een “Contact” waarna er na 30 minuten automatisch een bericht wordt verzonden als er nog geen aankoop is gedaan.
 • Het toepassen van een “Tag” waarmee de interesses van een “Contact” kunnen worden vastgelegd en waarmee gerichte marketing aan deze persoon kan worden verstuurd na twee of meerdere bezoeken aan een specifieke productcategorie.
 • Een “Automation” laten starten die een contactpersoon anders behandeld als deze een bepaalde pagina op de website al eerder heeft bekeken.
 • “Automations” laten starten die alleen getriggerd worden als een “Contact” een bepaalde pagina op de website heeft bezocht.
 • Contactpersonen kunnen automatisch verplaatst worden naar een andere “Stage” (fase) in een “Pipeline” als er 3 of meerdere belangrijke pagina’s op de website zijn bezocht zoals pagina’s voor prijzen, aanbiedingen en producten bijvoorbeeld.
 • De “Contact Score” of “Lead Score”, een puntensysteem dat gekoppeld is aan de handelingen die uitgevoerd worden, kunnen worden verhoogd of verlaagd op basis van bezoeken en weergaven van specifieke pagina’s.
 • De inhoud van campagnes kunnen worden gepersonaliseerd op basis van de categorieën op de website die herhaaldelijk door een contact zijn bezocht. Dit kan met behulp van “Conditional Content” waarbij er aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden voordat bepaalde inhoud getoond wordt aan een bezoeker.

Door gegevens van “Site Tracking” te combineren met andere gegevens omtrent het gedrag van contactpersonen, (zoals het openen van e-mail campagnes, het klikken op weblinks en het bevestigen van formulieren met informatie) kan er nauwkeurig worden bepaald welke informatie en producten belangrijk zijn voor elk “Contact”.

Hiermee wordt het mogelijk om gericht berichten en informatie naar contactpersonen te sturen met bijvoorbeeld aanbiedingen die aantrekkelijk voor deze contactpersonen kunnen zijn. Hierdoor zal de relevantie van de berichten die verstuurd worden verhogen en is de kans groot dat “Contacts” sneller tevreden zullen zijn en dat er een hogere conversie ontstaat.

Hoe werkt “Site Tracking”?

Op elke pagina van de website wordt een klein stukje tekst of code geplaatst zodat de bezoekersgegevens verstuurd kunnen worden naar ActiveCampaign. Met “Site Tracking” wordt een cookie geplaatst die de pagina weergaven bijhoudt. Om deze gegevens aan een persoon te koppelen moet de contactpersoon geïdentificeerd worden zodat deze bezoeken aan een e-mailadres en een profiel in ActiveCampaign gekoppeld kunnen worden. Het is belangrijk om te weten dat alle informatie met betrekking tot activiteit op de website wordt bijgehouden. Er wordt dus ook data verzameld van anonieme bezoekers. Alleen de data die verzameld wordt van een “Contact” die geïdentificeerd is, zal worden getoond op de profielpagina van een “Contact”. Er zijn 3 verschillende manieren om een bezoeker te identificeren:
 • Als er wordt geklikt op een specifieke link in een campagne.
 • Als er een formulier wordt ingezonden met gegevens van de persoon dat gemaakt is in ActiveCampaign.
 • Door handmatig een e-mailadres in te voeren in de tracking code en deze te koppelen aan bekende bezoekers.

 • “Site Tracking” instellen


  Het instellen van de functie “Site Tracking” in ActiveCampaign is zeer eenvoudig. Het is dan ook zeker aan te raden om altijd gebruik te maken van deze functie omdat hiermee de marketing en verkoopprocessen van de organisatie een stuk beter kunnen verlopen.

  Sitetracking is snel en eenvoudig in te stellen. We raden iedereen aan sitetracking in te stellen omdat het een kernfunctie is die krachtigere marketing- en verkoopprocessen mogelijk maakt. Hiervoor kunnen de volgende stappen gevolgd worden.
  • Ga in ActiveCampaign naar “Settings” aan de linkerkant van het scherm.
  • Klik vervolgens op “Tracking”, ook aan de linkerkant van de “Settings” pagina.
  • Onder “Site Tracking” is te zien dat de functie automatisch uitgeschakeld is, zoals op de afbeelding hieronder getoond wordt. Door op de knop te klikken wordt de status aangepast van “OFF” naar “ON”. Hiermee wordt “Site Tracking” ingeschakeld.

  • Site Tracking ON or OFF

 1. Onder het kopje “Domain Whitelist” is de functie “Add Domain” te zien. Hier moet het domein worden toegevoegd van de website of websites die gevolgd moeten worden doormiddel van “Site Tracking”. Typ hiervoor de betreffende domeinnaam in het veld zoals in de afbeelding getoond wordt. Dit moet gedaan worden zonder de toevoeging “http://”. Klik vervolgens op “Add” om het domein toe te voegen.

Add domain

 1. De toegevoegde domeinnaam is nu opgenomen in de lijst en kan gebruikt worden voor “Site Tracking”. Hier kunnen alle domeinen die de organisatie gebruikt worden toegevoegd. Het is mogelijk om meerdere domeinen, meerdere websites en sub domeinen toe te voegen aan de “White List”. Denk hierbij aan een sub domein met help artikelen zoals bijvoorbeeld “help.website.com” als sub domein van “website.com”.

Domain White List

 1. Om ervoor te zorgen dat “Site Tracking” ook gebruikt kan worden moet er een “Tracking Code” worden toegevoegd aan elke pagina op de website. Dit kan gedaan worden met behulp van de software waarmee het beheer en het ontwerp van de website worden geregeld. Onder het kopje “Domain Whitelist” is het kopje “Tracking Code” te zien. Deze code moet gekopieerd worden naar elke pagina op de website.

Domain White List | Tracking Code

Het is aan te raden om de code voor “Site Tracking” aan de onderzijde van elke pagina te plaatsen omdat dit de meest eenvoudige manier is om “Site Tracking” voor alle pagina’s te laten werken. Er kan dan door de gebruiker eenvoudig worden gezien of alle pagina’s van deze code voorzien zijn.

Hoe worden “Contacts” geïdentificeerd?

De code voor “Site Tracking” zoals eerder is toegelicht, werkt alleen als deze letterlijk wordt overgenomen. Hierdoor is het mogelijk om “Contacts” te identificeren als zij een formulier met informatie bevestigen dat door jouw aangemaakt is in ActiveCampaign en als er op een link wordt geklikt in een bepaalde campagne of in een automatisch verstuurde e-mail. Als contactpersonen zijn geïdentificeerd, dan is het mogelijk om de handelingen en bezoeken van deze persoon vanaf dan te volgen.

Er is nog een derde manier waarmee contactpersoon geïdentificeerd kunnen worden. Dit kan door het toevoegen van het e-mailadres van de persoon aan de code, als deze persoon al bekend is bij de organisatie. Nadat de code voor “Site Tracking” op da pagina’s van de website is geplaatst en nadat de domeinen die gebruikt worden op de “Whitelist” zijn gezet, zal ActiveCampaign beginnen met het verzamelen van gegevens en deze informatie toevoegen aan de profielen van “Contacts” als deze zijn geïdentificeerd.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen