“Event Tracking” in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
“Event Tracking” in ActiveCampaign

“Event Tracking” in ActiveCampaign

Door gebruik te maken van “Event Tracking” is het mogelijk om gegevens te verzamelen met betrekking tot het gedrag van contactpersonen. Er kan in ActiveCampaign een “Event” worden aangemaakt voor elke activiteit op de website of in een app van het bedrijf. Hieraan kunnen waarden worden gekoppeld die het mogelijk maken om het gedrag van bezoekers en gebruikers te analyseren. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor het optimaliseren van marketing en verkoopprocessen.

Als je gebruik gaat maken van de “Event Tracking” functie, dan worden er gegevens verzameld door de software die door ActiveCampaign kunnen worden geanalyseerd. Deze informatie kan gebruikt worden voor het optimaliseren van marketing en verkoopprocessen, maar ook voor het activeren van “Automations” met behulp van “Triggers”, het segmenteren van “Contacts” in groepen die voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden en voor het personaliseren van campagnes.

In dit artikel zal worden toegelicht wat het verschil is tussen “Event Tracking” en “Site Tracking”, hoe “Event Tracking” werkt, hoe deze functie ingesteld kan worden in ActiveCampaign en zullen er voorbeelden worden gegeven van codes voor “Event Tracking”.


Het verschil tussen “Event Tracking” en “Site Tracking”

Het is in ActiveCampaign mogelijk om gebruik te maken van “Site Tracking” en “Event Tracking” beide functies kunnen gebruikt worden voor het analyseren en bijhouden van het gedrag van “Contacts”.

Wat is “Event Tracking”?


“Event Tracking” is een flexibele functie en biedt de gebruiker de mogelijkheid om virtueel elk soort gedrag dat door een “Contact” wordt getoond te volgen. Dit zijn handelingen en soorten gedrag die vooraf door jou als gebruiker zijn gedefinieerd en die betrekking hebben op het gedrag van een gebruiker van de website, webpagina’s of apps. Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan welke video’s er door een bezoeker zijn bekeken, op welke knoppen er geklikt is en hoe vaak, hoeveel bestellingen er door een bezoeker geplaatst zijn, hoe vaak er wordt ingelogd door een gebruiker, hoe vaak een specifieke pagina is bekeken, hoe de gebruiker zicht gedraagt in bijvoorbeeld een app en nog veel meer handelingen.

Om gebruik te kunnen maken van “Event Tracking” moet een maat gemaakte code worden gemaakt voor elk “Event” op de website die je wilt kunnen volgen. Hiervoor is wel enige kennis van programmeren en de bijbehorende functies in ActiveCampaign nodig.

Wat is “Site Tracking”?


Met “Site Tracking” kunnen er eenvoudige “Events” worden bijgehouden. “Site Tracking” is dan ook een bepaalde vorm van “Event Tracking”. Met deze functie is het bijvoorbeeld mogelijk om berichten te versturen naar aanleiding van een “Trigger” op een specifieke handeling. Zoals bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail 30 minuten nadat een contactpersoon een bepaalde webpagina heeft bezocht. In dit bericht kan dan informatie over het product of de gegevens staan die gekoppeld zijn aan de informatie op de bezochte pagina.

Het is ook mogelijk om met “Site Tracking” contactpersonen gepersonaliseerde campagnes te sturen, “Contacts” automatisch te segmenteren, “Automations” te laten starten, een “Contacts” te verplaatsen naar een andere “Stage” (fase) in een “Pipeline” (verkoop of marketingproces) en om punten toe te kennen of in mindering te brengen op de “Contact Score” of “Lead Score” van een contactpersoon.

Voor het gebruik van “Site Tracking” moet er ook een specifieke code worden gebruikt. Het verschil met “Event Tracking” is dat deze code niet op maat gemaakt hoeft te worden. Deze code wordt door ActiveCampaign gegenereerd en kan eenvoudig naar elke pagina van de website worden gekopieerd. Als er alleen zaken moeten worden bijgehouden zoals in deze voorbeelden genoemd zijn, dan is het aan te raden om gebruik te maken van “Site Tracking” in plaats van “Event Tracking”.

Hoe werkt “Event Tracking”?

De functie voor “Event Tracking” in ActiveCampaign is een zeer geavanceerde functie. Om deze functie volledig te kunnen benutten en correct te kunnen gebruiken moet de gebruiker bekend zijn met programmeertaal. Hiermee kan het instellen van de functie op de website of app worden geregeld. Het is voor het instellen van “Event Tracking” mogelijk om elke specifieke programmeertaal te gebruiken. Als er geen kennis van programmeertalen aanwezig is, dan is het aan te raden om hulp in te schakelen of een ActiveCampaign Certified Consultant in te huren die hierbij kan helpen. Voor het instellen van “Event Tracking” moeten de volgende stappen worden doorlopen.
 • Het inschakelen van de “Event Tracking” functie in ActiveCampaign
 • Gebruik maken van een programmeertaal. Dit kan elke programmeertaal zijn die de gebruiker wenst te gebruiken. Deze wordt gebruikt op de website om de 4 volgende gegevens te verzamelen:

  • Wie (E-mail adres van een contactpersoon)
  • Voerde het “Event” uit (Door jou als gebruiker gedefinieerd)
  • Met de specifieke waarde (Ook door jou als gebruiker gedefinieerd)
  • En wanneer werd dit “Event” uitgevoerd.


 1. Gebruik maken van de “Open API” functie van ActiveCampaign om informatie over het “Event” te verzenden naar ActiveCampaign.

Als deze informatie is verzonden naar ActiveCampaign, dan koppelen de ontwikkelaars van de software het e-mailadres van de contactpersoon die de gedefinieerde handeling heeft uitgevoerd aan het e-mailadres van de contactpersoon en de informatie die overeenkomen met het profiel van deze persoon in jouw ActiveCampaign account. Dit “Event” zal vervolgens aan de contactpersoon gekoppeld worden. Als een “Event” nog niet is aangemaakt of nog niet bestaat in het ActiveCampaign account, dan zal dit getoond worden onder “Settings” en vervolgens op de “Tracking” pagina. Het zal vervolgens beschikbaar worden gemaakt voor de gebruiker in de “Segment Builder” van de software. Als een “Contact” niet bestaat in het ActiveCampaign account, dan zal er geen nieuw bestand of een nieuwe profielpagina worden aangemaakt voor de betreffende persoon. Ook zal het “Event” dan niet worden toegevoegd.

“Event Tracking” instellen in ActiveCampaign

Het is belangrijk dat de functie voor “Event Tracking” is ingeschakeld. Hiervoor kunnen de volgende stappen gevolgd worden.
 • Ga in ActiveCampaign naar “Settings” links onderin het programma zoals in de afbeelding hieronder.

 • Event Tracking | Settings

 1. Klik vervolgens op de functie “Tracking” dat te zien is in het menu aan de linkerzijde van het scherm met “Settings”.
 2. Onder deze instellingen staat de functie “Event Tracking”. Standaard staat deze functie uitgeschakeld zoals in de afbeelding hieronder te zien is. Door op de “Status” van “Event Tracking” te klikken zorg je ervoor dat de status veranderd van “OFF” naar “ON”.

Event Tracking ON or OFF

 1. Er wordt nu een “Event Key” getoond in een regel onder de schakelaar. In het voorbeeld hieronder is deze regel vaag gemaakt. Deze sleutel moet door jou als gebruiker worden doorgegeven aan de ontwikkelaars van ActiveCampaign. Dit is de sleutel waarmee de “Event Tracking” gekoppeld kan worden aan de website. Om een voorbeeld te krijgen van hoe de “Event Key” verwerkt moet worden in programmeercode, kan er op de koppeling “Event Tracking API” worden geklikt. Deze link staat in een regel onder de regel met de “Event Key”. In de afbeelding hieronder is dat dan ook duidelijk te zien.

Event Key

 1. Om de instellingen af te ronden klik je tot slot op “Save Settings”.

Voorbeeld van “Event Tracking” code

De code die gebruikt wordt door jou om aangemaakte “Events” te kunnen laten volgen in ActiveCampaign is afhankelijk van verschillende factoren. Deze code is afhankelijk van een specifiek “Event” dat gevolgd moet worden, maar ook van de programmeertaal die gebruikt wordt voor de code. Het is mogelijk om een voorbeeld te krijgen van de code eruit moet komen te zien. Dit kan gebruikt worden als opzet om een begin te maken aan de correcte vormgeving van de code. Om een voorbeeld te zien van hoe de code eruit moet komen te zien klik je op de link “Event Tracking API” zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

Event Tracking API

Er opent nu een apart venster met daarin een stuk code waarin het ID dat gekoppeld is aan jouw ActiveCampaign account wordt getoond en waarin de eerder genoemde “Event Key” is verwerkt. In het voorbeeld zijn deze gegevens vaag gemaakt.

Event Tracking API voorbeeld

PHP = programmeertaal

Een “Event” kan geactiveerd worden door “POST” te gebruiken waarmee gegevens naar http://trackcmp.net/event worden verzenden. Dit kan in vrijwel elke programmeertaal worden gedaan.

Hieronder wordt in een voorbeeld getoond hoe de code eruit zou kunnen zien als er gebruik wordt gemaakt van PHP als programmeertaal:

$ curl = curl_init ();

curl_setopt ($ curl, CURLOPT_URL, "https://trackcmp.net/event");

curl_setopt ($ curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt ($ curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POST, true);

curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POSTFIELDS, array (

"actid" => 23033,

"sleutel" => "c12973b078007927842301eff932e7d78b74b3e",

"event" => "YOUR_EVENT",

"eventdata" => "ANY_DATA",

"bezoek" => json_encode (array (

// Als u een e-mailadres heeft, wijst u dit hier toe.

"email" => "",

)),

));

 

$ result = curl_exec ($ curl);

if ($ result! == false) {

$ result = json_decode ($ result);

if ($ resultaat-> succes) {

echo 'Succes! ';

} else {

echo 'Fout! ';

}

 

echo $ result-> bericht;

} else {

echo 'CURL kan niet worden uitgevoerd:', curl_error ($ curl);

}

 

“Event Tracking” met de ActiveCampaign PHP API Wrapper

Met behulp van de ActiveCampaign PHP API Wrapper is het mogelijk om “Events” bij te houden. De gegevens die hieruit voort komen kunnen vervolgens worden verzonden naar jouw ActiveCampaign account. Nadat de code op de website is geplaatst om “Events” te kunnen volgen, kan de API Wrapper gebruikt worden om de gegevens te verzenden. Door gebruik te maken van deze functie wordt het verzenden van gegevens en informatie eenvoudiger gemaakt. Dit bespaart tijd en de functie is al beschikbaar in ActiveCampaign.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen