Facebook Custom Audiences integratie | OVA.nl door Youri Meuleman
Facebook Custom Audiences integratie

Facebook Custom Audiences integratie

Met de Facebook Custom Audiences integraties is het mogelijk om Facebook Ads accounts te koppelen met het ActiveCampaign account. Het is vervolgens mogelijk “Automation Actions” aan te maken die contactpersonen kunnen toevoegen of verwijderen van Facebook groepen.

Ook is het mogelijk om voorwaarden voor het maken van segmenten te gebruiken zodat “Contacts” in ActiveCampaign gevonden kunnen worden die toegevoegd of verwijderd zijn uit Facebook Custom Audiences door middel van een “Automation”. Deze functie is alleen beschikbaar voor Plus, Enterprise en Professional ActiveCampaign accounts.


Facebook Ads account koppelen aan ActiveCampaign

Om een Facebook Ads account te koppelen aan ActiveCampaign moeten de volgende stappen worden gevolgd.

1: Ga in ActiveCampaign naar de “Integrations” pagina via “Settings”. Klik hiervoor aan de linkerkant van het scherm op het pictogram met het tandwiel, bij het getal 1 in de afbeelding hieronder. Kies vervolgens voor “Integrations”, bij getal 2.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 1

2: Klik in het scherm dat nu opent op de knop “Add Integration”.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 2

3: Kies in het venster dat nu opent voor de optie “Facebook”.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 3

4: Als er nog niet is aangemeld bij het Facebookaccount dat gekoppeld moet worden, dan wordt deze vraag vervolgens gesteld. Log in bij Facebook en klik vervolgens op “Ok”.

5: Je komt nu terug in ActiveCampaign zodat je verder kunt gaan met het maken van de connectie met Facebook. Klik in het drop down menu welk Facebook Ads account je wilt verbinden met ActiveCampaign en klik vervolgens op “Finish”.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 5

6: Er verschijnt vervolgens een scherm met de bevestiging dat de koppeling gemaakt is. In dit scherm krijg je de mogelijkheid om nog een Facebook Ads account te koppelen door op de knop “Connect Another…” te klikken. Het venster kan worden gesloten door op “Done” te klikken zoals in de afbeelding te zien is.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 6

De integratie met Facebook is vervolgens te zien op de “Connected Integrations” pagina van ActiveCampaign. Deze staat automatisch ingeschakeld. Alle Custom Audiences in de categorie “Customer List” vanuit het Facebook Ads account worden nu gesynchroniseerd met ActiveCampaign. Vervolgens is het mogelijk om gebruik te maken van de “Automations” voor “Add to Facebook Custom Audience" en "Remove from Custom Audiences". Als de integratie met Facebook wordt uitgeschakeld, dan worden deze acties in “Automations” overgeslagen.

Facebook Ads account koppelen met ActiveCampaign | Stap 6a

Beheren van de Facebook Custom Audiences integratie

Elk Facebook Ads account dat gekoppeld wordt aan ActiveCampaign kan worden beheerd via de “Manage Facebook” functie.

Manage Facebook

Hier is het mogelijk om:
 • De integratie aan of uit te zetten. Door op de knop onder “Status” te klikken zal de integratie worden uitgezet. Deze knop wordt dan van “On” naar “Off” gezet en krijgt een rode kleur. Als de integratie met Facebook wordt uitgeschakeld, dan worden de gekoppelde acties in “Automations” overgeslagen.
 • Custom Audiences te synchroniseren. Hiermee worden alle Facebook Custom Audiences van het gekoppelde account gesynchroniseerd met ActiveCampaign. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer er een nieuwe Custom Audience in Facebook wordt toegevoegd zodat deze direct kan worden gesynchroniseerd.

De “Manage Facebook” functie kan worden gebruikt door de volgende stappen te volgen.

1: Ga naar de “Integrations” pagina in ActiveCampaign en klik vervolgens op het gekoppelde Facebook Ads account.

2: Klik in het scherm dat nu opent op de knop “Manage”.

“Contacts” toevoegen en verwijderen uit Facebook Custom Audiences

Nu de verbinding met het Facebook Custom Audiences account is ingesteld, is het mogelijk om gebruik te maken van de “Actions” in “Automations” die hieraan gekoppeld zijn. Dit zijn de “Actions” voor “Add to Facebook Custom Audience” en “Remove from Facebook Custom Audience”. Deze “Actions” kunnen gevonden worden onder het tabblad “Contacts” wanneer er acties aan een “Automation” worden toegevoegd.

Contacts toevoegen en verwijderen

Alleen de “Contacts” die deze stappen bereiken in de “Automation” worden toegevoegd aan of verwijderd uit de Facebook Custom Audience die je hebt gekoppeld.

"Add to Facebook Custom Audience"


Met deze actie kan er worden gekozen welk Facebook Ads account en welke Custom Audience gebruikt moet worden voor het toevoegen van een “Contact”. De contactpersoon wordt dan toegevoegd als hij deze specifieke stap in de “Automation” heeft bereikt.

Add to Facebook Custom Audience

Door op de link “Create a New Facebook Custom Audience” te klikken, krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een nieuwe Custom Audience aan te maken vanuit ActiveCampaign.

Create a new Facebook Custom Audience

Er zijn verschillende soorten Custom Audiences die door Facebook worden aangeboden. De nieuw aangemaakte Custom Audience zal worden toegevoegd aan de categorie “Customer List”. Dit is de meest het meest gebruikte type dat door Facebook wordt aangeboden.

Als een contact is toegevoegd aan een Facebook Custom Audience via deze “Action”, dan zal dit als melding in de activiteiten van de contactpersoon te zien zijn op zijn of haar profielpagina in ActiveCampaign. Hierin is te zien aan welke Custom Audience de contactpersoon is toegevoegd en welke “Automation” daarvoor verantwoordelijk is.

Added to Facebook Custom Audience

"Remove from Facebook Custom Audience"


Met deze actie krijgt de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen uit welk Facebook Ads account en welke Custom Audience contactpersonen verwijder moeten worden als zij bij deze stap komen in een “Automation”

Facebook Ads Account

Als een contactpersoon is verwijderd uit een Facebook Custom Audience, dan zal hierover een melding worden getoond in de activiteiten van de contactpersoon op zijn of haar profielpagina. De activiteit toont waar de “Contact” uit verwijderd is en welke “Automation” daarvoor gezorgd heeft.

Removed from Facebook Custom Audience

Om een van deze voorwaarden te kunnen gebruiken in een “Automation” moeten de volgende stappen gevolgd worden:
 • Zoek naar de plek waar de “Action” geplaatst moet worden in de “Automation Workflow Builder”.
 • Klik vervolgens op het “+” teken.
 • Een scherm voor “Add new action” opent nu waarin je vervolgens op “Contacts” moet klikken.
 • Kies vervolgens de Facebook Custom Audience “Action” die je wilt toevoegen en klik deze aan.
 • Selecteer het Facebook Ads account en de Custom Audience die gebruikt moeten worden voor het toevoegen of verwijderen van “Contacts”.
 • Door tot slot op “Save” te klikken worden de instellingen opgeslagen en is de “Action” toegevoegd aan de “Automation”.

 • Facebook Custom Audiences voorwaarden in de “Segment Builder”

  Voor deze integratie met ActiveCampaign zijn er twee segmentvoorwaarden die gebruikt kunnen worden. Dit zijn:
  • “Is in Facebook Audience” – Deze voorwaarde toont alle contacten in een segment die zijn toegevoegd aan een Facebook Custom Audience dat je zelf hebt gekozen.
  • “Is not in Facebook Audience” – Deze voorwaarde toont alle contacten in een segment die zijn verwijderd uit een Facebook Audience dat je zelf hebt gekozen.

  Deze “Segment Conditions” kunnen worden gevonden onder de categorie met “Actions” zoals in de afbeelding hieronder te zien is. Alleen contactpersonen die zijn toegevoegd aan of verwijderd uit een Facebook Custom Audience via de eerdergenoemde “Automation Actions” zullen worden getoond in de resultaten. “Contacts” die zijn toegevoegd aan of verwijderd uit een Facebook Custom Audience buiten deze “Automations” om zullen niet getoond worden in de resultaten.

  Facebook Custom Audiences | Segment Builder

  Gerelateerde informatie

  In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen