“Shopify Deep Data” integratie
“Shopify Deep Data” integratie

“Shopify Deep Data” integratie

Met “Deep Data” integratie van ActiveCampaign is het mogelijk om data met betrekking tot directe aankopen en verlaten winkelwagentjes vanuit een “Shopify” winkel te gebruiken in ActiveCampaign. Met deze gegevens is het vervolgens mogelijk op maat gemaakte follow-up e-mails te verzenden aan contactpersonen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het aanmaken van “Lists” met “Segments, is het mogelijk om “Automation Goals” te configureren en kunnen er veel meer zaken mee vereenvoudigd worden. De “Shopify Deep Data” integratie is alleen mogelijk voor gebruikers met een Plus, Professional of Enterprise account van ActiveCampaign.

In dit artikel wordt besproken hoe “Deep Data” integratie kan worden opgezet met een “Shopify” winkel, hoe eerdere orders gesynchroniseerd kunnen worden, hoe de gegevens op een profielpagina van een contactpersoon gebruikt kunnen worden, welke velden er uit “Shopify” geïmporteerd kunnen worden en welke voorwaarden er gebruikt kunnen worden voor het maken van segmenten voor “E-commerce”.

“Deep Data” integratie opzetten met een “Shopify” winkel

De optie voor “Deep Data” integratie in ActiveCampaign kan worden gevonden onder het tabblad “Integrations” onder instellingen. Om “Deep Data Integration” in te kunnen stellen met een “Shopify” winkel kunnen de volgende stappen worden doorlopen.

1: Klik op “Settings” links onderin het programma.

Settings

2: Klik vervolgens op “Integrations” in het menu dat is uitgeklapt aan de linkerkant. De afbeelding hieronder toont waar deze optie gevonden kan worden.

Intergrations

3: De pagina voor “Connected Integrations” wordt nu geopend. Klik op de knop “Add Integration” om een nieuwe integratie te maken zoals hieronder wordt getoond.

Connected Integrations

4: Kies nu voor de “Shopify” functie in het scherm dat geopend is voor “Add Integration”.

Shopify | Add integration

5: Type de naam van de “Shopify” winkel in het veld zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

Shopify integration

6: Klik vervolgens op de groene knop met “Connect” om verbinding te leggen met de “Shopify” winkel en het ActiveCampaign account.

Shopify integration | Connect

Vervolgens word je doorgestuurd naar de “Shopify” winkel waarmee je verbinding wilt leggen en wordt er gevraagd om toestemming te geven voor het maken van de verbinding. Zodra de connectie gelegd is tussen de “Shopify” winkel en het ActiveCampaign account, worden alle bestellingen en achtergelaten winkelwagentjes vanaf dat moment automatisch gesynchroniseerd.

Alle “Contacts” die een bestelling plaatsen of een winkelwagentje verlaten in de gekoppelde “Shopify” winkel worden toegevoegd aan ActiveCampaign. Dit geldt ook voor personen die het keuze vakje voor “Accepts Marketing” aanvinken en voor de mensen die dat niet doen. Bestellingen met elk soort status van contactpersonen worden ook automatisch gesynchroniseerd met het ActiveCampaign account op het moment dat deze acties plaatsvinden.

Dit zijn orders waarbij een betaling is gedaan, die in behandeling zijn, afgebroken bestellingen en bestellingen die worden terugbetaald.

Het verbreken van de verbinding tussen ActiveCampaign en de “Shopify” winkel gaat door de volgende stappen te volgen

1: Ga naar de “Connected Integrations” pagina zoals hierboven is uitgelegd.

2: Klik vervolgens op de betreffende “Shopify” winkel die je wilt ontkoppelen van ActiveCampaign.

Shopify Disconnect

3: Klik vervolgens op de knop met “Disconnect” zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

De verbinding tussen de winkel en het ActiveCampaign account is nu verbroken. Er wordt dus geen nieuwe data opgehaald uit de “Shopify” winkel. Data die al aanwezig is en eerder gesynchroniseerd is vanuit de winkel zal in de software aanwezig blijven. Deze gegevens worden niet automatisch verwijderd uit ActiveCampaign als de connectie verbroken wordt.

Eerdere orders synchroniseren

Zodra er een verbinding is gelegd tussen de “Shopify” winkel en het ActiveCampaign account, wordt er data verzameld van de activiteit in de winkel. Het is ook mogelijk om eerdere orders en andere historische gegevens van voor de connectie te synchroniseren met het account. Het is mogelijk om de volgende gegevens alsnog te synchroniseren:
 • Alle “Contacts” in het “Shopify” account samen met alle bestellingen die zij geplaatst hebben.
 • Alle “Contacts” in het “Shopify” account die geen bestellingen geplaatst hebben.
 • Alle bestellingen die geplaatst zijn door “Contacts” die al aanwezig zijn in het ActiveCampaign account.

Gegevens uit het verleden die alsnog tussen ActiveCampaign en de “Shopify” winkel worden gesynchroniseerd kunnen geen aanleiding geven voor een "Makes a purchase automation trigger”. Om historische gegevens van de gekoppelde winkel te synchroniseren ga je als volgt te werk.

1: Klik op “Settings” links onderin het programma.

Settings

2: Klik vervolgens op “Integrations” in het menu dat is uitgeklapt aan de linkerkant.

Intergrations

3: De pagina voor “Connected Integrations” wordt nu geopend. Klik nu op de “Shopify” winkel waarvan je de gegevens wilt synchroniseren met ActiveCampaign zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

Shopify | Connect

4: Klik op de knop "Manage".

Manage connected Integrations

5: Er opent nu een nieuw venster, kies hierin de functie “Sync Historical Data” voor het synchroniseren van de gegevens en klik tot slot op “Save”.

Sync Historical Data

“Shopify” gegevens op een profielpagina van een “contact”


Wanneer contacten worden gesynchroniseerd vanuit “Shopify” winkel door middel van “Deep Data” integratie, worden de door hun geplaatste bestellingen en gegevens over achtergelaten winkelwagentjes getoond in een zogenaamde “Ecommerce Box” op de profielpagina van het “Contact”.

E-commerce Box

Het is hier mogelijk om gegevens te sorteren op E-commerce-activiteit zoals hieronder te zien is.

All E-commerce activity

Ook kan er worden gesorteerd per verbonden “Shopify” winkel. Deze optie wordt alleen getoond als er meer dan 1 “Deep Data” e-commerce winkel gekoppeld is aan het ActiveCampaign account.

Any Store

Andere gegevens die getoond worden door het programma zijn het totaal aan inkomsten, het totale aantal bestellingen en het totaal aantal gekochte artikelen.

Ecommerce Box

De “Ecommerce Box” op de profielpagina van de “Contact” toont verder ook informatie als het ordernummer, het totale bedrag (prijs van de bestelling), datum en tijd van het moment dat de bestelling is geplaatst, status van de order (afgerond of afgebroken) en de naam van de winkel waarin de bestelling is geplaatst.

Door op de knop “Products” te klikken, zoals in de afbeelding hieronder getoond wordt, opent er een apart venster. Hierin is gespecificeerde informatie te lezen met betrekking tot de order en de producten die in de bestelling geplaatst zijn. Er is hier ook te zien of de bestelling afgerond is of afgebroken.

Cart Abandoned

Door op het “Order-ID” te klikken, wordt de bestelling in de gekoppelde “Shopify” winkel geopend. Als een “Contact” een winkelwagentje heeft verlaten, dan wordt er ook een melding gemaakt met “Cart Abandoned”. Deze wordt getoond op de profielpagina van een contactpersoon onder “Recent Activity”.

Order ID

Alle “Contacts” die de optie “Accepts Marketing” aanvinken en die dit niet doen, worden gesynchroniseerd met ActiveCampaign. Deze gegevens worden niet getoond op de profielpagina van een contactpersoon. Om deze informatie te kunnen bekijken en om te zien welke personen zich hebben aangemeld voor “Accepts Marketing” vanuit de betreffende “Shopify” winkel, moet een geavanceerde zoekopdracht worden aangemaakt. Dit moet worden gedaan met “Ecommerce” met als voorwaarde: “Has opted into marketing”.

Geïmporteerde velden uit “Shopify”

Hieronder is een lijst te vinden van velden die geïmporteerd worden vanuit “Shopify” met de velden die daaraan gekoppeld worden in ActiveCampaign. Deze velden worden getoond op de profielpagina van een “Contact” als ze vanuit “Shopify” aan het ActiveCampaign account worden toegevoegd.“Shopify” veldenActiveCampaign velden
Customer first nameFirst name
Customer last nameLast name
Customer emailEmail
Product titleProduct name
Product typeProduct category
Product IDProduct ID
Order totalOrder total
Order shipping methodOrder shipping method
Order dateOrder date
Product priceProduct price
Product descriptionProduct description
Product quantityProduct quantity
Product imageProduct image

 

Voorwaarden voor “Ecommerce segmenting”

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van “Segments” kunnen zoekopdrachten worden vereenvoudigd. Voorwaarden voor “Ecommerce” segmenten kunnen worden getoond als deze segmenten worden aangemaakt.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt als voorwaarden voor “If/Else” in een “Automation”, om voorwaardelijke inhoud aan een “Campaign” toe te voegen, voor het maken van “Goal Conditions”, voor het opzetten van “Split Test Automations”, voor het bijwerken van een “Deal Score” of een “Contact” Score”, om gerichte campagnes op te zetten en te versturen door het aanmaken van een “List Segment” en nog veel meer. De voorwareden voor “Ecommerce” die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn:
 • Total revenue = Het totaalbedrag van alle voltooide aankopen door een contactpersoon.
 • Total orders = Het totaal aantal bestellingen dat door een contactpersoon is voltooid.
 • Total products = Het totale aantal producten dat is gekocht door een contactpersoon.
 • Last order date = De datum van de laatste bestelling die voltooid is door een contactpersoon.
 • Last order price = De totaalprijs van de meest recente bestelling door een contactpersoon.
 • Last order currency = De valuta waarin betaald is van de meest recente bestelling voltooid door een contactpersoon.
 • Last order shipping method = De verzendmethode die gebruikt is van de meest recente bestelling door een contactpersoon.
 • Last order product count = Het totaal aantal producten van de meest recente bestelling die geplaatst is door een contactpersoon.
 • Last product ID = ID nummer van het meest recent toegevoegde product in de meest recente bestelling die is voltooid door een contactpersoon.
 • Last product name = De naam van het meest recent toegevoegde product in de meest recente bestelling die is voltooid door een contactpersoon.
 • Last product category = De categorie van het laatst toegevoegde product in de meest recente bestelling die door een contactpersoon is voltooid.
 • Order date = De datum van de bestelling die voltooid is door een contactpersoon.
 • Order time = De tijd van de bestelling die voltooid is door een contactpersoon.
 • Product category = Zoekt naar contacten met tenminste 1 voltooide bestelling waarin een product met een geselecteerde productcategorie in deze voorwaarde is opgenomen.
 • Shipping method = Zoekt naar contactpersonen die de geselecteerde verzendmethode ooit in een voltooide bestelling hebben gebruikt.
 • Currency = Zoekt naar contactpersonen die ooit een voltooide bestelling hebben ontvangen met de geselecteerde valuta.
 • Product ID = Zoekt naar contacten met ten minste 1 voltooide bestelling waarin een product met het geselecteerde product-ID is opgenomen.
 • Has made a purchase = Zoekt naar contacten die 1 of meer aankopen hebben gedaan in de geselecteerde winkel(s).
 • Has not made a purchase = Zoekt naar contacten die 0 aankopen hebben gedaan in de geselecteerde winkel (s).
 • Has opted into marketing = Zoekopdrachten voor contactpersonen die het selectievakje 'Marketing accepteren' hebben aangevinkt.
 • Has not opted into marketing = Zoekopdrachten voor contactpersonen die het selectievakje 'Marketing accepteren' niet hebben aangevinkt. Dit bevat “Contacts” die niet via de “Shopify Deep Data” integratie aan ActiveCampaign zijn toegevoegd.
 • Has abandoned cart = Zoekt naar contactpersonen met ten minste één verlaten winkelwagentje van elke aangesloten “Shopify” winkel of één specifieke “Shopify” winkel.
 • Doesn't have abandoned cart= Zoekt naar “Contacts” die 0 winkelwagentjes verlaten hebben. Hieronder vallen enerzijds contactpersonen die een winkelwagentje niet hebben verlaten én die nooit aankopen hebben gedaan in de winkel. Dit zijn “Contacts” waaraan geen e-commerce data gekoppeld is. Anderzijds is er sprake van contactpersonen die een winkelwagentje niet hebben verlaten én die één of meer aankopen hebben gedaan in een gekoppelde “Shopify” winkel of in één specifieke “Shopify” winkel.
 • Has recovered abandoned cart = Zoekt naar contacten met ten minste één hersteld winkelwagentje (een winkelwagentje dat werd verlaten en waaruit vervolgens toch een bestelling is voltooid) vanuit elke aangesloten “Shopify” winkel of in één specifiek aangesloten “Shopify” winkel.
 • Has not recovered abandoned cart = Zoekt naar contacten die géén herstelde winkelwagentjes hebben. Dit omvat “Contacts” die:
  - Geen winkelwagentje hebben hersteld én nog nooit een aankoop heeft gedaan. Dit zijn “Contacts” waaraan geen e-commerce data gekoppeld is.
  - Geen winkelwagentje hebben hersteld én die wel 1 of meerdere aankopen hebben gedaan.
  - Geen winkelwagentje hebben hersteld én die tenminste 1 winkelwagentje heeft verlaten.
  - Geen winkelwagentje hebben hersteld én ook geen winkelwagentjes hebben verlaten.
 • Total value of last abandoned cart = Zoekt naar “Contacts” waarvan de laatst verlaten winkelwagen de waarde heeft die je hier opgeeft.
 • Product count of last abandoned cart = Zoekt naar contactpersonen waarvan het laatst verlaten winkelwagentje het aantal items heeft dat je hier opgeeft.
 • Product name in last abandoned cart = Zoekopdrachten voor contactpersonen waarvan de laatste verlaten winkelwagen een productnaam bevatte die je hier opgeeft.

Extra informatie

“Deep Data Integration” in ActiveCampaign kan verder nog voor een aantal andere zaken gebruikt worden. Zo is het mogelijk om hiermee gepersonaliseerde “Tags” te gebruiken in “Campaigns” en “Automation” e-mails. Hiermee is het mogelijk om product specifieke informatie te tonen in de inhoud van de berichten die verzonden worden. Het is ook mogelijk om een “Automation” te laten starten op het moment dat er een aankoop wordt gedaan door een “Contact”.

Dit kan door gebruik te maken van de “Trigger” voor “Makes A Purchase”. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om verlaten winkelwagentjes te herstellen en om aan de hand van een verlaten winkelwagentje door een contactpersoon een “Automation” te laten starten. Tot slot is het ook mogelijk om de gegevens te gebruiken voor sitetracking. Hiermee kan worden gezien welke pagina’s in de winkel bezocht worden door “Contacts”.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen