Goal en Wait actions in ActiveCampaign | OVA.nl door Youri Meuleman
Goal en Wait actions in ActiveCampaign

Goal en Wait actions in ActiveCampaign

"Automations" die in ActiveCampaign gebruikt worden bestaan uit verschillende onderdelen. De "Trigger" zorgt voor de aanleiding waarmee het geautomatiseerde proces gestart kan worden. De andere onderdelen die in dit proces verwerkt moeten worden zijn “Actions”, de acties die elkaar opvolgen en "Waits", als er tijdelijk gewacht moet worden voordat een volgende actie ingezet kan worden.

Dit laatste kan een bepaalde periode zijn totdat er aan een voorwaarde is voldaan of de wachttijd kan tijdgebonden zijn. Het toevoegen van deze onderdelen kan in de "Automation Builder"."Goal Action"

Een "Automation" is een geautomatiseerde route die wordt uitgestippeld aan de hand van de handelingen die een contactpersoon uitvoert. Kiest een contactpersoon bijvoorbeeld voor het klikken op een link in een e-mail, dan zal hij een andere weg inslaan dan wanneer hij de e-mail alleen maar opent en vervolgens bijvoorbeeld zelf naar de website van jou bedrijf gaat.

Het proces is opgebouwd uit verschillende achtereenvolgende acties. Een "Goal" actie zorgt er voornamelijk voor dat een contactpersoon direct vanaf de huidige positie op de route naar een betreffende "Action" komt. Dit gebeurt als de contactpersoon aan de gestelde voorwaarden voor die actie voldoet. De "Goal Action" zorgt er hierbij voor dat alle tussenliggende stappen, die je normaal zou moeten bewandelen, kunnen worden overgeslagen. De contactpersoon komt dan direct bij het doel terecht.

"Wait Action"

Als contactpersonen zo handelen dat ze opeenvolgend aan alle voorwaarden voldoen om telkens naar een nieuwe "Goal" actie toe te springen, dan is het in veel gevallen gebruikelijk en aan te raden om een pauze in te lassen. Ook hier kunnen specifieke voorwaarden aan verbonden.

Met een "Wait" actie zal de contactpersoon wachten met het verdergaan naar de volgende stap in een "Automation" om ervoor te zorgen dat acties elkaar niet te snel opvolgen. Met een "Wait Action" wordt er gewacht met beginnen aan de nieuwe stap totdat de contactpersoon aan de gestelde voorwaarden voor deze actie voldoet. Zodra dat het geval is wordt de nieuwe stap genomen.

Gebruik van "Goal Actions" voor "Automation" e-mails

Wil je e-mails versturen die op een specifieke datum en tijd bij contactpersonen terecht komen, dan is het aan te raden om gebruik te maken van "Goal" acties. Een reeks met herinneringen voor een aankomend evenement is hiervan een goed voorbeeld. Je kunt dan e-mail laten versturen door ActiveCampaign aan de contactpersonen 30 dagen vóór de datum van het evenement, vervolgens 2 weken vóór de datum van het evenement, dan 1 week vóór de datum van het evenement en tot slot bijvoorbeeld 1 dag vóór het evenement.

Het is afhankelijk van wanneer de contactpersonen in de "Automation" terechtkomen of je wilt dat ze een bepaalde herinnering ontvangen. Als iemand 3 dagen voor het begin van het evenement in de "Automation" terecht komt, dan is het niet relevant voor deze persoon om de eerste drie herinneringen voor dit evenement te ontvangen. Om dit te voorkomen gebruik je voor elke e-mail die er in de "Automation" verzend kan worden een "Goal" actie.

Aan deze "Action" koppel je de datum die van toepassing is op het verzenden van het bericht. In dit voorbeeld dus de datum die 30 dagen voor het evenement ligt, de datum van 2 weken voor het evenement voor de volgende herinnering, de datum van 1 week voor het evenement voor de volgende e-mail en tot slot de e-mail die de dag voor het evenement verzonden moet worden. Als je dit zo instelt dan krijgen contactpersonen die later instappen geen eerdere e-mails die voor hun overbodig zijn.

Gebruik van "Wait Actions" voor "Automation" e-mails

Als je automatisch e-mails wilt laten versturen door ActiveCampaign die niet gebonden zijn aan een bepaalde periode, dan kun je gebruik maken van "Wait Actions”. In dit geval wil je alle e-mails bij contactpersonen terecht laten komen ongeacht het moment dat ze de "Automation" zijn binnen gekomen. De contactpersoon moet dan aan de gestelde voorwaarden voor deze actie voldoen om een stap verder te komen.

De contactpersoon komt dan automatisch in de wachtrij te staan voor het ontvangen van de betreffende e-mail totdat hij aan de voorwaarden voor het ontvangen van dit bericht voldoet. Dit kunnen voorwaarden zijn die stellen dat er bijvoorbeeld alleen op bepaalde dagen in de week een e-mail verzonden mag worden of zodra een contactpersoon een specifieke handeling heeft uitgevoerd zoals het bezoeken van een prijspagina voor een bepaald product.

Je kunt bij het instellen van deze actie gebruik maken van een maximale periode waarop gewacht moet worden voordat de actie kan worden uitgevoerd.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:
Reactie plaatsen